Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 11. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2013.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 172).
Tip dokumentacije:vodič za građane
Stvaratelj dokumenta:Porezna uprava Ministarstva financija
Institut za javne financije
Materijalni opis:PDF 680,70 KB [44 str.]
Jezik:Hrvatski
Napomena:Podaci u ovoj brošuri ažurni su na dan 12. ožujka 2013. godine.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1332/101612/...
SKUPNA RAZINA:Biblioteka Porezni priručnici i brošure.
Sadržaj:ubiranje poreza
porezne vlasti
porezna prijava
porezni obveznik

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655