Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Porezi i naknade za okoliš u... [e-dokument] = Environmental taxes and charges,... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2015- . - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Državni zavod za statistiku
Jezik:Hrvatski ; Engleski
Napomena:E-DOKUMENT: (2013) ; (2014) ; (2016) ; (2018) ; (2019) ; (2020) ; (2021) privremeni podaci
Obuhvaća:* Porezi i naknade za okoliš u.... 2013 [e-dokument].
* Porezi i naknade za okoliš u.... 2014 [e-dokument].
* Porezi i naknade za okoliš u.... 2016 [e-dokument].
* Porezi i naknade za okoliš u.... 2018 [e-dokument].
* Porezi i naknade za okoliš u.... 2019 [e-dokument].
* Porezi i naknade za okoliš u.... 2020 [e-dokument].
* Porezi i naknade za okoliš u.... 2020/privremeni podaci [e-dokument].
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
SKUPNA RAZINA:Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku. ISSN 1330-0350.
Sadržaj:porez za zaštitu okoliša
porezna politika
ubiranje poreza

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655