Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 Dijete : glasilo Radne skupine za pravo djeteta [tisak] / Radna skupina za pravo djeteta. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, Odbor za ljudska prava i prava etni鑛ih zajednica ili manjina Zastupni鑛og doma Sabora, Radna skupina za pravo djeteta, 1994-[1995]. NE IZLAZI VI〦!.
2 Fenomenologija poreme鎍ja u pona筧nju djece i mlade緄 u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1999. do 2000. godine / Radna skupina za pra鎒nje poreme鎍ja u pona筧nju djece i mlade緄. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2001. - (Sjednice [07. / 08.] Vlade Republike Hrvatske : 2000. - 2003. izvje规a i programi).
3 Glasnik [tisak] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 1994-1998. ISSN 1330-4690. NE IZLAZI VI〦!.
4 Health care reform : strategy and plan for the reform of the health care system and health insurance of the Republic of Croatia [tisak] / Ministry of Health of the Republic of Croatia. - Zagreb : Ministry of Health of the Republic of Croatia, 2000.
5 Informacija o stanju na planu borbe protiv ovisnosti u gradu Puli, u 2006. godini [e-dokument] / Grad Pula, Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo. - Pula : Grad Pula, 2006.
6 Iz svijeta medicine i zdravstva : vijesti Uprave za zdravstvo MORH-a [tisak] / Ministarstvo obrane, Uprava za zdravstvo. - Zagreb : Ministarstvo obrane, Uprava za zdravstvo, 1997-1998 . NE IZLAZI VI〦!.
7 Izbor dijagnostike u klini鑛oj praksi : izbor radiolo筴ih dijagnosti鑛ih postupaka : izvje规e znanstvene grupe Svjetske zdravstvene organizacije [tisak] / Svjetska zdravstvena organizacija ; preveo i priredio Andrija Hebrang. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 1996. ISBN 953-96759-0-1.
8 Izvje规e o obavljenim revizijama. 1994. godina : IV. dio [tisak] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 1995.
9 Izvje规e o preventivnoj za箃iti odraslih za 1999. godinu : podaci dobiveni iz izvje规a za djelatnosti po ustanovama i ordinacijama [tisak] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2000.
10 Izvje规e o radu inspekcijskih slu綽i za 1997. godinu / [Vlada Republike Hrvatske]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1998. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
11 Izvje规e o radu Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo za 2007. godinu [e-dokument] / Grad Pula, Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo. - Pula : Grad Pula, 2008.
12 Izvje规e o radu Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo za 2008. godinu [e-dokument] / Grad Pula, Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo. - Pula : Grad Pula, 2009.
13 Izvje规e o radu Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo za razdoblje od 01.01. do 30.06.2009. godine [e-dokument] / Grad Pula, Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo. - Pula : Grad Pula, 2009.
14 Izvje规e o radu Vlade Republike Hrvatske u prvoj godini mandata i glavne programske zada鎒 Vlade u 2001. godini / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2001. - (Sjednice [07. / 08.] Vlade Republike Hrvatske : 2000. - 2003. izvje规a i programi).
15 Izvje规e o razvoju zdravstva od 1990 do 1995 godine te stanje u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske [tisak] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 1991.
16 Izvje规e o reformi sustava zdravstva i zdravstvenog osiguranja / [Ministarstvo zdravstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2001. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
17 Izvje规e o stanju i radu u zdravstvu Republike Hrvatske u ... [tisak] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 1991-1995. ISSN 1330-6138. NE IZLAZI VI〦!.
18 Izvje规e Ureda za prognanike i izbjeglice o skrbi za prognanike, povratnike i izbjeglice u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1. sije鑞ja do 31. svibnja 1996. godine [tisak + e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice, 1996.
19 Ja volim svoj grad [tisak + e-dokument] / Grad Virovitica. - Virovitica : Grad Virovitica, 2006.
20 Ja volim svoj grad [tisak] / Grad Virovitica. - Virovitica : Grad Virovitica, 2005.
21 Ja volim svoj grad [tisak] / Grad Virovitica. - Virovitica : Grad Virovitica, 2008.
22 Kona鑞i prijedlog zakona o kvaliteti zdravstvene za箃ite [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset 筫sta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
23 Kona鑞i prijedlog zakona o lije鑞i箃vu [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/34] Trideset 鑕tvrta izvanredna sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-07] : dnevni red).
24 Kona鑞i prijedlog zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/07] Sedma sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-11-19] : prilozi za raspravu).
25 Kona鑞i prijedlog zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/21] Dvadeset prva sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-06-27 / 2006-07-13] : prilozi za raspravu).
26 Kontrola bolni鑛ih infekcija : vodi [tisak] / Richard P. Wenzel ...[et al.]; prevoditelji Igor Klinar... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske : Dr綼vno povjerenstvo za spre鑑vanje i suzbijanje bolni鑛ih infekcija, 1999. ISBN 953-174-104-2.
27 Memorandum o razumijevanju izme饀 Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Drugom programu aktivnosti Zajednice u podru鑚u zdravstva (2008. - 2013.) - (Zakon o potvr餴vanju Memoranduma o razumijevanju izme饀 Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Drugom programu aktivnosti Zajednice u podru鑚u zdravstva (2008. - 2013.), NN-MU 002/2009).
28 Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. [e-dokument] / Ministarstvo zdravlja. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, 2012.
29 Nacionalna strategija za sprje鑑vanje 箃etne uporabe alkohola i alkoholom uzrokovanih poreme鎍ja, za razdoblje od 2011. do 2016. godine : nacrt [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/75] Sedamdesetpeta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-09-02] prilozi za raspravu).
30 Nacionalna strategija zdravstva 2006. - 2011. : pristupne osnove [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2005.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655