Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 >>

31 Nacionalni program prevencije kardiovaskularnih bolesti : reforma zdravstvenog sustava [tisak] / radna grupa Zvonimir Rumboldt... [et al.]. - 7. izd. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 2001. ISBN 953-6930-04-8.
32 Nacionalni program za poboljšanje kvalitete življenja osoba sa invaliditetom [tisak] / uredništvo Štefanija Bortek-Knešaurek, Vesna Mihanović. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 1999. ISBN 953-97328-7-5.
33 Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2005-2006 : nacrt prijedloga [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/053] Pedeset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-11-30] : prilozi za raspravu).
34 Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2007.- 2008. [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/243] Dvjesto četrdeset i treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-07-05] prilozi za raspravu).
35 Nacrt konačnog prijedloga zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/260] Dvjesto šezdeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-09-20] prilozi za raspravu).
36 Nacrt konačnoga prijedloga zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/174] Sto sedamdest četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-07-06] prilozi za raspravu).
37 Nacrt prijedloga zakona o liječništvu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/040] Četrdeseta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-04-17] : prilozi za raspravu).
38 Nacrt prijedloga zakona o obvezatnom zdravstvenom osiguranju [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/149] Sto četrdeset deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-03-22] prilozi za raspravu).
39 Nacrt prijedloga zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/170] Sto sedamdeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-06-20] prilozi za raspravu).
40 Naputak za eksplantaciju organa [tisak] / Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 1998. - (Biblioteka Naputci Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske). ISBN 953-96999-4-0.
41 National health care strategy 2012 - 2020 : abridged version [e-dokument] / [editor in chief: Rajko Ostojić]. - Zagreb : Ministry of Health, 2012.
42 National program for the improvement of the quality of life of the disabled [tisak] / editorial board Štefanija Bortek-Knešaurek, Vesna Mihanović. - Zagreb : State Institute for the Protection of Family, Maternity and Youth, 1999. ISBN 953-97328-8-3.
43 National strategy of coherent policy for the disabled from the year 2003 till the year 2006 [tisak] / editor-in-chief Adinda Dulčić. - Zagreb : The State Institute for the Protection of Family, Maternity and Youth, 2003. ISBN 953-6815-28-1.
44 Podaci o zdravstvenom stanju stanovništva i učincima zdravstvene djelatnosti Primorsko-goranske županije za ... godinu [tisak] / Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. - Rijeka : Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, 1998- . ISSN 1330-9676.
45 Polazišta za utvrđivanje socijalne politike do kraja 2001. godine i osnove socijalne politike za 2002. godinu : Zagreb, 30. kolovoza 2001. godine [tisak] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2001.
46 Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima : vremenski i kadrovski normativi [tisak + e-dokument] / Martin Toth, Drago Šabijan. - Zagreb : Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, 1992.
47 Preporuke za pripravu, uporabu i osiguranje kvalitete krvnih pripravaka : preporuka br. R (95) 15 [tisak] / uredili Jasna Skodlar... [et al.]. - 7. izd. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 2001. ISBN 953-6930-00-5.
48 Prevencija i terapija anemija uzrokovanih manjkom željeza [tisak] / urednici Mate Ljubičić, Antoinette Kaić-Rak. - 2. izd. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 1999. ISBN 953-97840 2-6.
49 Prijedlog nacionalne strategije razvitka zdravstva 2006.-2011. / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/20] Dvadeseta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-05-10 / 2006-06-09] : prilozi za raspravu).
50 Prijedlog nacionalne strategije razvitka zdravstva 2006.-2011. [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/163] Sto šezdeset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-05-31] prilozi za raspravu).
51 Prijedlog nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2007. - 2008. / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset šesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
52 Prijedlog nacrta nacionalne strategije razvitka zdravstva 2006.-2011. [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/149] Sto četrdeset deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-03-22] prilozi za raspravu).
53 Prijedlog nacrta Nacionalne strategije razvitka zdravstva 2006.-2011. [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/19] Devetnaesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-03-01 / 2006-04-12] : prilozi za raspravu).
54 Prijedlog zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/243] Dvjesto četrdeset i treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-07-05] prilozi za raspravu).
55 Prijedlog zakona o liječništvu - ([04/32] Trideset druga sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu).
56 Prijedlog zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/19] Devetnaesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-03-01 / 2006-04-12] : prilozi za raspravu).
57 Prijedlog zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/57] Pedesetsedma sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-12-05] prilozi za raspravu).
58 Promidžba i organizacija akcija dobrovoljnog davalaštva krvi [tisak] / Irena Jukić... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 2001. ISBN 953-6930-01-3.
59 Prvi hrvatski kongres vojne medicine, Zagreb, 26.-28. listopada 2000 : zbornik radova [tisak] / Hrvatsko društvo za vojnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 2001.
60 Racionalna organizacija transfuzijske medicine u Republici Hrvatskoj [tisak] / Jasna Skodlar... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 2001. ISBN 953-6930-02-1.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655