Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3

61 Reforma zdravstva : strategija i plan reforme sustava zdravstva i zdravstvenog osiguranja Republike Hrvatske [tisak] / Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 2000.
62 Regional Operational Programme Sisak-Moslavina County [e-dokument] / County of Sisak-Moslavina, County Corporation Council. - Sisak : County of Sisak-Moslavina, County Corporation Council, 2004.
63 Regionalni operativni program Sisačko-moslavačke županije [e-dokument] / Sisačko-moslavačka županija, Županijsko poglavarstvo. - Sisak : Sisačko-moslavačka županija, Županijsko poglavarstvo, 2004.
64 Registar Okvirnih sporazuma Ministarstva zdravstva za 2019. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 2019.
65 Report on the implementation of the national strategy for combating narcotic drugs abuse in the Republic of Croatia in 2001/2002 [e-dokument] / Office for Combating Narcotic Drugs Abuse. - Zagreb : Office for Combating Narcotic Drugs Abuse, 2002.
66 Starost i starenje - izazov današnjice : obiteljski dom - oblik smještajne skrbi za starije osobe [tisak] / Ana Balaband. - Makarska : Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske, 1995.
67 Starost i starenje - izazov današnjice : zbornik radova savjetovanja, Makarska, 6.-8. prosinca 1995. [tisak] / Ministarstvo rada i socijalne skrbi ; Republički fond socijalne zaštite. - Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske : Republički fond socijalne zaštite, 1995.
68 Transfuziološki vjesnik : glasilo transfuziološke djelatnosti Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu. - Zagreb : Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, 2003- . ISSN 1331-1220.
69 Uspostava i izgradnja zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 2003.
70 Za bolje razumijevanje ovisnosti o drogama : priručnik za izobrazbu [tisak] / uređivački odbor Ksenija Bauer... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske : UNICEF, 1995.
71 Zbirka propisa sustava zdravstvenog osiguranja i zdravstva [tisak] / pripremila Marijana Mihaljević. - Zagreb : Udruga poslodavaca u zdravstvu, 2002.
72 Zdravlje za sve do godine 2005. : hrvatska politika [tisak] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Med-Ekon, 1997.
73 Zdravstveni aspekti organizacije naselja za prognanike i izbjeglice : priručnik [tisak] / autori Katica Antonić... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Komisija za koordinaciju pomoći i zdravstvenu zaštitu djece u izvanrednim uvjetima : Vlada Republike Hrvatske, Ured za prognanike i izbjeglice, 1993.
74 Zdravstvo [e-dokument] / stručni tim Mišo Virag... [et al.]. - Zagreb : Ured za strategiju razvitka Vlade Republike Hrvatske, 2002. - (Hrvatska u 21. stoljeću). ISBN 953-6430-35-5.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655