Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 2020 - 2024 Business Strategy of the Croatian Bank for Reconstruction and Development [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2020.
2 A strategy for adult education [e-dokument] / editors Mirko Smoljić, Ivan Milanović Litre. - 2nd ed. - Zagreb : Ministry of Science, Education and Sports, 2007. ISBN 978-953-9569-32-8.
3 Akcijski plan provedbe Strategije razvoja poljoprivrede na području Grada Cresa u 2018.i 2019. godini [e-dokument] / Grad Cres. - Cres : Grad Cres, 2018.
4 Analiza stanja i strategija razvoja turizma Karlovačke županije do 2025. godine : finalna verzija Izvještaja II [e-dokument] / Horwath HTL. - Karlovac : Karlovačka županija, 2018.
5 Analogue to digital television broadcasting switchover strategy for the Republic of Croatia [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2008.
6 Belišće 2020 : strategija razvoja Grada Belišća za razdoblje 2014. - 2020. [e-dokument] / [izvođač: Modra nit d.o.o.]. - Belišće : Grad Belišće, 2015.
7 Brodogradnja [tisak] / stručni tim Želimir Sladoljev... [et al.]. - Zagreb : Ured za strategiju razvitka Vlade Republike Hrvatske, 2002. - (Hrvatska u 21. stoljeću). ISBN 953-6430-34-7.
8 Civil service human resources development strategy : 2009-2013 [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2009.
9 Communication strategy and Action plan 2012-2015 [e-dokument] / Legislation Office of the Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Legislation Office of the Government of the Republic of Croatia, 2012.
10 County development strategy, 2007 - 2013 [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska županija. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2007.
11 Cultural development strategy in Croatia : summary [tisak] - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2001. - (Croatia in 21st century).
12 Development strategy of public internal financial control in the Republic of Croatia [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2005.
13 Development strategy of the Repubilc of Croatia : public administration [e-dokument] / project leader Josip Kregar. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2001. - (Croatia in 21st century).
14 Developments of the alternative dispute resolution system [e-dokument] / Ministry of Justice. - Zagreb : Ministry of Justice, 2009.
15 Digital Transformation Strategy for the City of Rijeka : digital cities challenge ; digital Ri-Wave [e-dokument] / Grad Rijeka. - Rijeka : Grad Rijeka, 2019.
16 Dugoročna razvojna vizija Banije [e-dokument] / Ured predsjednika Republike Hrvatske, Radna grupa za Baniju. - Zagreb : Ured predsjednika Republike Hrvatske, 2021.
17 Dugoročna strategija obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine [e-dokument] / Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. - Zagreb : Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, 2020.
18 Dugoročni razvitak gospodarstva Bjelovarsko-bilogorske županije [tisak] / autori Nada Denona... [et al.]. - Bjelovar : Bjelovarsko-bilogorska županija, 1999. ISBN 953-6148-11-0.
19 Dugoročni razvoj Ličko-senjske županije : 1995.-2015. [tisak] / autori Heri Bezić... [et al.]. - Rijeka : Ekonomski fakultet Rijeka, 1997.
20 e-Croatia - a proposal for Croatia's informatization strategy : working version of July 6, 2000 [tisak] / The Working Group of the President of the Republic. - Zagreb : Office of the President of the Republic of Croatia, 2000.
21 e-Croatia - prijedlog strategije informatizacije Hrvatske : radna verzija od 6. srpnja 2000. [e-dokument] / Radna skupina Predsjednika Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured Predsjednika Republike Hrvatske, 2000.
22 e-Croatia 2020 Strategy [e-dokument] / Ministry of Public Administration. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2017.
23 Electronic government strategy of the Republic of Croatia for the period from 2009 to 2012 [e-dokument] / Central State Administrative Office for e-Croatia. - Zagreb : Central State Administrative Office for e-Croatia, [2009.].
24 Energetika [tisak] / stručni tim Goran Granić... [et al.]. - Zagreb : Ured za strategiju razvitka Vlade Republike Hrvatske, 2002. - (Hrvatska u 21. stoljeću). ISBN 953-6430-36-3.
25 Energetska strategija Grada Nove Gradiške [e-dokument] / ECO SOLUTIONS d.o.o.. - Nova Gradiška : Grad Nova Gradiška, [2020].
26 Energy sector development strategy of the Republic of Croatia [tisak] - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2001. - (Croatia in 21st century).
27 Energy strategy of the Republic of Croatia [e-dokument] / Ministry of the Economy, Labour and Entrepreneurship. - Zagreb : Ministry of the Economy, Labour and Entrepreneurship, 2009.
28 Ernestinovo 2020 : strategija razvoja Općine Ernestinovo 2015. - 2020. [e-dokument] / [Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje]. - Ernestinovo : Općina Ernestinovo, 2017.
29 Ernestinovo 2021 : strategija razvoja Općine Ernestinovo 2017.-2021. [e-dokument] / Modra nit d.o.o.. - Ernestinovo : Općina Ernestinovo, 2017.
30 Europsko sveučilište budućnosti : Strategija Sveučilišta u Rijeci 2021. - 2025. [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2021.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655