Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .. >>

661 Strategija razvoja Općine Lopar za razdoblje od 2020. do 2030. godine [e-dokument] / Općine Lopar. - Lopar : Općina Lopar, 2020.
662 Strategija razvoja Općine Lovran 2015.-2020. [e-dokument] / [izradila konzultantska kuća Adviso d.o.o.]. - Lovran : Općina Lovran, 2016.
663 Strategija razvoja Općine Lovreć za razdoblje 2020.-2025 [e-dokument] / INVEST CONSULTING. - Lovreć : Općina Lovreć, 2020.
664 Strategija razvoja Općine Majur 2016.-2020. [e-dokument] / [iDEO PLAN]. - Majur : Općina Majur, 2016.
665 Strategija razvoja Općine Mali Bukovec [e-dokument] / Općina Mali Bukovec. - Mali Bukovec : Općina Mali Bukovec, 2014.
666 Strategija razvoja Općine Malinska-Dubašnica 2015.-2020. [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. - Malinska-Dubašnica : Općina Malinska-Dubašnica, 2016.
667 Strategija razvoja Općine Marina za razdoblje od 2016. do 2020. g. [e-dokument] / [dokument izradio MICRO projekt d.o.o.]. - Marina : Općina Marina, 2016.
668 Strategija razvoja Općine Markušica 2016.-2020. [e-dokument] / Općina Markušica. - [Markušica] : Općina Markušica, [2015].
669 Strategija razvoja Općine Martijanec od 2015. do 2020. godine [e-dokument] / Ludbreški poduzetnički centar d.o.o.. - Martijanec : Općina Martijanec, 2015.
670 Strategija razvoja Općine Maruševec za razdoblje od 2015.-2020. godine [e-dokument] / Agencija za razvoj Varaždinske županije - AZRA d.o.o.. - Varaždin : Općina Maruševec, 2016.
671 Strategija razvoja Općine Mače 2015. - 2020. godina : osnovna analiza [e-dokument] / Općina Mače. - Mače : Općina Mače, 2015.
672 Strategija razvoja Općine Mače 2015. - 2020. godina [e-dokument] / Općina Mače. - Mače : Općina Mače, [2015].
673 Strategija razvoja Općine Mihovljan 2015. - 2020. godina [e-dokument] / Općina Mihovljan. - Mihovljan : Općina Mihovljan, 2015.
674 Strategija razvoja Općine Milna za razdoblje od 2020. do 2025. godine [e-dokument] / Poduzetnički centar Aktiva j.d.o.o. - Milna : Općina Milna, 2020.
675 Strategija razvoja Općine Mljet do 2020. [e-dokument] / Općina Mljet. - Babino Polje : Općina Mljet, 2017.
676 Strategija razvoja Općine Negoslavci za razdoblje 2016-2020 [e-dokument] / T&MC Group. - Negoslavci : Općina Negoslavci, 2016.
677 Strategija razvoja Općine Nova Bukovica 2015.-2020. [e-dokument] / AKTIVA obrt za usluge. - Nova Bukovica : Općina Nova Bukovica, 2015.
678 Strategija razvoja Općine Nova Kapela 2018.-2027. [e-dokument] / Općina Nova Kapela. - Nova Kapela : Općina Nova Kapela, 2018.
679 Strategija razvoja Općine Okrug za razdoblje 2015. - 2020. [e-dokument] / Agencija za razvoj Varaždinske županije - AZRA d.o.o.. - Okrug Gornji : Općina Okrug, 2016.
680 Strategija razvoja Općine Orebić do 2020. [e-dokument] / Urbanex d.o.o.. - Orebić : Općina Orebić, 2018.
681 Strategija razvoja Općine Petrovsko 2014.-2020. godina [e-dokument] / Načelnik Općine Petrovsko. - [Petrovsko] : Općina Petrovsko, [2014].
682 Strategija razvoja Općine Pisarovina 2014.-2020. [e-dokument] / OSKAR, Centar za razvoj i kvalitetu d.o.o. Zagreb. - Pisarovina : Općina Pisarovina, 2014.
683 Strategija razvoja Općine Pisarovina 2014.-2020. [e-dokument] / OSKAR, Centar za razvoj i kvalitetu. - Pisarovina : Općina Pisarovina, 2018.
684 Strategija razvoja Općine Pitomača 2015.-2020. [e-dokument] / Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Odjel za ekonomiju. - Pitomača : Općina Pitomača, 2015.
685 Strategija razvoja Općine Plitvička Jezera 2018.-2022. [e-dokument] / MICRO projekt. - Plitvička Jezera : Općina Plitvička Jezera, 2019.
686 Strategija razvoja Općine Podbablje 2015.-2020. : okvir za strateški razvoj Općine Podbablje do 2020. godine [e-dokument] / Ars Illyrica d.o.o.. - Kamenmost : Općina Podbablje, 2017.
687 Strategija razvoja Općine Podcrkavlje 2016. - 2020. godine [e-dokument] / Općina Podcrkavlje. - Podcrkavlje : Općina Podcrkavlje, 2016.
688 Strategija razvoja Općine Podturen za razdoblje 2018. - 2023. godine [e-dokument] / BDC d.o.o.. - Zagreb : Općina Podturen, 2018.
689 Strategija razvoja Općine Pokupsko za razdoblje od 2014. do 2020. godine [e-dokument] / Općina Pokupsko. - Pokupsko : Općina Pokupsko, 2014.
690 Strategija razvoja Općine Poličnik 2015.-2020. [e-dokument] / Općina Poličnik. - Poličnik : Općina Poličnik, 2016.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655