Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

271 Program ukupnog razvoja Općine Drnje 2015.-2020. [e-dokument] / Koprivnički poduzetnik d.o.o.. - Drnje : Općina Drnje, 2016.
272 Program ukupnog razvoja Općine Dubrovačko primorje : 2015-2020 [e-dokument] / Općina Dubrovačko primorje, Općinsko vijeće. - Dubrovačko primorje : Općina Dubrovačko primorje, 2014.
273 Program ukupnog razvoja Općine Funtana 2015. - 2020. : strategija razvoja [e-dokument] / Općina Funtana. - Funtana : Općina Funtana, 2015.
274 Program ukupnog razvoja Općine Gola 2014. g. - 2020. g. [e-dokument] / Jaić Consulting d.o.o.. - Gola : Općina Gola, 2014.
275 Program ukupnog razvoja Općine Gola 2017. g. - 2020. g. [e-dokument] / Bioquanta d.o.o.. - Gola : Općina Gola, 2018.
276 Program ukupnog razvoja Općine Gračišće 2015.-2020. : strategija razvoja [e-dokument] / [izrada Programa ukupnog razvoja: Eurokonzalting d.o.o.]. - Gračišće : Općina Gračišće, [2015].
277 Program ukupnog razvoja Općine Hrašćina 2016. - 2021. godine [e-dokument] / Jaić Consulting d.o.o.. - Hrašćina : Općina Hrašćina, 2015.
278 Program ukupnog razvoja Općine Ivankovo [e-dokument] / [projekt izradili: LEDA - Lokalna ekonomska razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije]. - Vinkovci : Općina Ivankovo, 2008.
279 Program ukupnog razvoja Općine Ivanska za razdoblje 2014.-2020. [e-dokument] / Općina Ivanska. - Ivanska : Općina Ivanska, 2014.
280 Program ukupnog razvoja Općine Kloštar Podravski 2015. - 2020. [e-dokument] / TERRA FOOD j.d.o.o.. - Kloštar Ivanić : Općina Kloštar Ivanić, 2016.
281 Program ukupnog razvoja Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje 2014.-2020. [e-dokument] / SUPORT PROJEKT j.d.o.o.. - Koprivnički Ivanec : Općina Koprivnički Ivanec, 2016.
282 Program ukupnog razvoja Općine Križ [e-dokument] / Općina Križ. - Križ : Općina Križ, 2010.
283 Program ukupnog razvoja Općine Lekenik [e-dokument] / Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije, SI-MO-RA d.o.o.. - Sisak : Općina Lekenik, 2009.
284 Program ukupnog razvoja Općine Molve 2015.-2020. [e-dokument] / Koprivnički poduzetnik d.o.o.. - Molve : Općina Molve, 2016.
285 Program ukupnog razvoja Općine Motovun 2014 - 2020. [e-dokument] / Općina Motovun ; Exoro grupa. - Motovun : Općina Motovun, [2014.].
286 Program ukupnog razvoja Općine Negoslavci : u okviru mikroregije općina Borovo, Erdut, Markušica, Negoslavci, Šodolovci, Trpinja [tisak] / Anka Mašek. - Osijek : Općina Negoslavci : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2007. ISBN 978-953-253-032-2 ; 978-953-283-011-8.
287 Program ukupnog razvoja Općine Nijemci [e-dokument] / LEDA, Lokalna ekonomska razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije. - Nijemci : Općina Nijemci, 2012.
288 Program ukupnog razvoja općine Nova Kapela od 2015. do 2020. [e-dokument] / Općina Nova Kapela. - Nova Kapela : Općina Nova Kapela, 2015.
289 Program ukupnog razvoja Općine Perušić 2015. - 2020. godina [e-dokument] / Općina Perušić. - Perušić : Općina Perušić, [2014].
290 Program ukupnog razvoja Općine Peteranec (PUR) za razdoblje 2015.-2020. [e-dokument] / izrada: Koprivnički poduzetnik d.o.o.. - Peteranec : Općina Peteranec, 2016.
291 Program ukupnog razvoja Općine Petrijanec 2015. - 2020. [e-dokument] / Općina Petrijanec, Općinsko vijeće. - Petrijanec : Općina Petrijanec, 2015.
292 Program ukupnog razvoja Općine Pićan 2015.-2020. [e-dokument] / BALA d.o.o. - Pićan : Općina Pićan, 2016.
293 Program ukupnog razvoja Općine Podcrkavlje 2015. - 2020. godine [e-dokument] / Općina Podcrkavlje. - Podcrkavlje : Općina Podcrkavlje, 2016.
294 Program ukupnog razvoja Općine Punitovci [e-dokument] / Anka Mašek Tonković, Katica Križanović (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku) ; Credere, Centar za razvoj, istraživanja i reinžinjering. - Osijek : Općina Punitovci, 2012. ISBN 978-953-7630-48-5.
295 Program ukupnog razvoja Općine Radoboj : 2014. - 2020. godine (dopunjena verzija) [e-dokument] / [u suradnji s tvrtkom Polinom d.o.o. Zabok]. - Zabok : Općina Radoboj, 2016.
296 Program ukupnog razvoja Općine Sveta Nedelja 2016.-2020. : strategija razvoja [e-dokument] / [izrada Programa ukupnog razvoja: Eurokonzalting d.o.o.]. - Sveta Nedelja : Općina Sveta Nedelja, 2016.
297 Program ukupnog razvoja Općine Sveti Filip i Jakov 2016.-2020. ; Smjernice za razvoj Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje 2016.-2020. [e-dokument] / Međunarodna agencija za razvoj d.o.o.. - Sveti Filip i Jakov : Općina Sveti Filip i Jakov, 2016.
298 Program ukupnog razvoja Općine Sveti Juraj na Bregu 2014. - 2020. godine [e-dokument] / Jaić Consulting d.o.o.. - Sveti Juraj na Bregu : Općina Sveti Juraj na Bregu, 2014.
299 Program ukupnog razvoja općine Tinjan 2015.-2020. [e-dokument] / BALA d.o.o.. - Tinjan : Općina Tinjan, 2015.
300 Program ukupnog razvoja Općine Velika [e-dokument] / Općina Velika. - Velika : Općina Velika, 2008.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655