Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Dugoročna strategija obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine [e-dokument] / Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. - Zagreb : Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, 2020.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Materijalni opis:PDF 2,52 MB [113 str]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Graditeljstvo i urbanizam
Politika i javna vlast
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/2052/21671...
Sadržaj:gradska obnova

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655