Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Digital Transformation Strategy for the City of Rijeka : digital cities challenge ; digital Ri-Wave [e-dokument] / Grad Rijeka. - Rijeka : Grad Rijeka, 2019.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Grad Rijeka
Materijalni opis:PDF 1,55 MB [48 str.]
Jezik:Engleski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/326/221462...
Sadržaj:digitalna tehnologija
pametni grad
Rijeka

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655