Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Nacionalna strategija inovacija Republike Hrvatske 2013-2020 i potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i suradnji između MINGO i MZOS [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, [2012].
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo gospodarstva
Materijalni opis:PDF 606,53 KB [8 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Gospodarstvo i trgovina
Industrija i tehnologija
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1552/105476/...
Sadržaj:razvojna politika
istraživačka politika
inovacija
ekonomski razvoj

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655