Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

271 Statut Filozofskog fakulteta u Splitu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Filozofski fakultet. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, 2016.
272 Statut Filozofskog fakulteta u Splitu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Filozofski fakultet. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, 2005.
273 Statut Filozofskog fakulteta u Splitu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Filozofski fakultet. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Filozofski fakultet, 2021.
274 Statut Filozofskoga fakulteta : (pro鑙规eni tekst) : [2012] [e-dokument] / Filozofski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Filozofski fakultet, 2012.
275 Statut Filozofskoga fakulteta : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Filozofski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Filozofski fakultet, 2010.
276 Statut Filozofskoga fakulteta u Rijeci : (pro鑙规eni tekst) : [2013] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci, Filozofski fakultet. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, Filozofski fakultet, 2013.
277 Statut Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro筫nog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro筫nog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro筫nog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o, 2012.
278 Statut Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro筫nog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o [tisak + e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro筫nog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro筫nog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o, 2008.
279 Statut Fonda za naknadu oduzete imovine : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2012.
280 Statut Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske 緐panije i Zagreba鑛e 緐panije [e-dokument] / Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske 緐panije i Zagreba鑛e 緐panije. - Zagreb : Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske 緐panije i Zagreba鑛e 緐panije, 2020.
281 Statut Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo筶javanje osoba s invaliditetom [e-dokument] / Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapo筶javanje osoba s invaliditetom. - Zagreb : Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapo筶javanje osoba s invaliditetom, 2004.
282 Statut Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata [e-dokument] / Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. - Zagreb : Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, 2006.
283 Statut Fonda za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost [e-dokument] / Fond za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost. - Zagreb : Fond za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost, 2003.
284 Statut Geotehni鑛og fakulteta : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Geotehni鑛i fakultet. - Vara綿in : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Geotehni鑛i fakultet, 2013.
285 Statut Geotehni鑛og fakulteta : (pro鑙规eni tekst) [tisak + e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Geotehni鑛i fakultet. - Vara綿in : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Geotehni鑛i fakultet, 2010.
286 Statut Grada Dubrovnika (neslu綽eni pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Grad Dubrovnik. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2018.
287 Statut grada i otoka Kor鑥le [tisak] = Statuta et leges civitatis et insulae Curzulae / preveo i priredio Antun Cvitani ; uredio Miljenko Foreti. - Kor鑥la : Grad Kor鑥la, 2002. ISBN 953-9994-0-0.
288 Statut Grada Osijeka [e-dokument] / Grad Osijek. - Osijek : Grad Osijek, 2001.
289 Statut Grada Preloga : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Grad Prelog. - Prelog : Grad Prelog, 2018.
290 Statut Grada Rijeke : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Grad Rijeka. - Rijeka : Grad Rijeka, 2006.
291 Statut Gra餰vinsko-arhitektonskog fakulteta : pro鑙规eni tekst [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Gra餰vinsko-arhitektonski fakultet. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Gra餰vinsko-arhitektonski fakultet u Splitu, 2006.
292 Statut Gra餰vinsko-arhitektonskog fakulteta [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Gra餰vinsko-arhitektonski fakultet. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Gra餰vinsko-arhitektonski fakultet u Splitu, 2005.
293 Statut Gra餰vinskog fakulteta Osijek : (pro鑙规eni tekst) [tisak] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gra餰vinski fakultet. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gra餰vinski fakultet, 2006.
294 Statut Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo : interno pro鑙规eni tekst [e-dokument] / Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, 2012.
295 Statut Hrvatske agencije za hranu [e-dokument] / Hrvatska agencija za hranu. - Osijek : Hrvatska agencija za hranu, 2007.
296 Statut Hrvatske agencije za hranu [e-dokument] / Hrvatska agencija za hranu. - Zagreb : Hrvatska agencija za hranu, 2013.
297 Statut Hrvatske agencije za malo gospodarstvo [tisak] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2002.
298 Statut Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2012.
299 Statut Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata [e-dokument] / Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata. - Zagreb : Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata, 2006.
300 Statut Hrvatske agencije za okoli i prirodu [e-dokument] / Hrvatska agencija za okoli i prirodu. - Zagreb : Hrvatska agencija za okoli i prirodu, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655