Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>

691 Statut Sveu鑙li箃a Jurja Dobrile u Puli [2023] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveu鑙li箃e Jurja Dobrile u Puli, 2023.
692 Statut Sveu鑙li箃a Jurja Dobrile u Puli [tisak + e-dokument] / Sveu鑙li箃e Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveu鑙li箃e Jurja Dobrile u Puli, 2007.
693 Statut Sveu鑙li箃a Sjever : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Sjever. - Koprivnica : Sveu鑙li箃e Sjever, 2013.
694 Statut Sveu鑙li箃a Sjever : [2016] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Sjever. - Koprivnica : Sveu鑙li箃e Sjever, 2016.
695 Statut Sveu鑙li箃a Sjever : pro鑙规eni tekst [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Sjever. - Koprivnica : Sveu鑙li箃e Sjever, 2015.
696 Statut Sveu鑙li箃a Sjever [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Sjever. - Koprivnica : Sveu鑙li箃e Sjever, 2015.
697 Statut Sveu鑙li箃a u Dubrovniku : (stupa na snagu 19. o緐jka 2012.) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Dubrovniku. - Dubrovnik : Sveu鑙li箃e u Dubrovniku, 2012.
698 Statut Sveu鑙li箃a u Dubrovniku [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Dubrovniku. - Dubrovnik : Sveu鑙li箃e u Dubrovniku, 2007.
699 Statut Sveu鑙li箃a u Rijeci : (pro鑙规eni tekst) : [2015] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, 2015.
700 Statut Sveu鑙li箃a u Rijeci : (pro鑙规eni tekst) : [2016] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, 2016.
701 Statut Sveu鑙li箃a u Rijeci : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, 2008.
702 Statut Sveu鑙li箃a u Rijeci : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, 2004.
703 Statut Sveu鑙li箃a u Rijeci : [2015] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, 2015.
704 Statut Sveu鑙li箃a u Rijeci : pro鑙规eni tekst [2018] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, 2018.
705 Statut Sveu鑙li箃a u Rijeci : pro鑙规eni tekst [2021] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, 2021.
706 Statut Sveu鑙li箃a u Rijeci [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, 2004.
707 Statut Sveu鑙li箃a u Slavonskom Brodu : pro鑙规eni tekst [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Slavonskom Brodu. - Slavonski Brod : Sveu鑙li箃e u Slavonskom Brodu, 2021.
708 Statut Sveu鑙li箃a u Slavonskom Brodu [2023.] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Slavonskom Brodu . - Slavonski Brod : Sveu鑙li箃e u Slavonskom Brodu, 2023.
709 Statut Sveu鑙li箃a u Slavonskom Brodu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Slavonskom Brodu. - Slavonski Brod : Sveu鑙li箃e u Slavonskom Brodu, 2021.
710 Statut Sveu鑙li箃a u Splitu (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, 2021.
711 Statut Sveu鑙li箃a u Splitu : [2015] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, 2015.
712 Statut Sveu鑙li箃a u Splitu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, 2009.
713 Statut Sveu鑙li箃a u Splitu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, 2005.
714 Statut Sveu鑙li箃a u Zadru : (pro鑙规eni tekst) : [2013] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zadru. - Zadar : Sveu鑙li箃e u Zadru, 2013.
715 Statut Sveu鑙li箃a u Zadru : (pro鑙规eni tekst) : [2015] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zadru. - Zadar : Sveu鑙li箃e u Zadru, 2015.
716 Statut Sveu鑙li箃a u Zadru : (pro鑙规eni tekst) : [2019] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zadru. - Zadar : Sveu鑙li箃e u Zadru, 2019.
717 Statut Sveu鑙li箃a u Zadru : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zadru. - Zadar : Sveu鑙li箃e u Zadru, 2012.
718 Statut Sveu鑙li箃a u Zadru : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zadru. - Zadar : Sveu鑙li箃e u Zadru, 2005.
719 Statut Sveu鑙li箃a u Zadru : (pro鑙规eni tekst) [tisak + e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zadru. - Zadar : Sveu鑙li箃e u Zadru, 2011.
720 Statut Sveu鑙li箃a u Zadru : [2011] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zadru. - Zadar : Sveu鑙li箃e u Zadru, 2011.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655