Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

181 Statut Centra za regionarne aktivnosti Programa prioritetnih akcija Mediteranskog akcijskog plana u Splitu [e-dokument] / Upravno vijeće Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija Mediteranskog akcijskog plana u Splitu. - Split : Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija Mediteranskog akcijskog plana u Splitu, 2015.
182 Statut Centra za restrukturiranje i prodaju [2013] [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2013.
183 Statut Centra za restrukturiranje i prodaju [2018] [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2018.
184 Statut Centra za restrukturiranje i prodaju [2020] [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2020.
185 Statut dioničkog društva HP - Hrvatska pošta (potpuni tekst) [2020.] [e-dokument] / Hrvatska pošta d.d.. - Zagreb : Hrvatska pošta d.d., 2020.
186 Statut dioničkog društva Hrvatska pošta (potpuni tekst) [2014.] [e-dokument] / Hrvatska pošta d.d.. - Zagreb : Hrvatska pošta d.d., 2014.
187 Statut dioničkog društva Hrvatska pošta (potpuni tekst) [2017.] [e-dokument] / Hrvatska pošta d.d.. - Zagreb : Hrvatska pošta d.d., 2017.
188 Statut dioničkog društva Hrvatska pošta (potpuni tekst) [2019.] [e-dokument] / Hrvatska pošta d.d.. - Zagreb : Hrvatska pošta d.d., 2019.
189 Statut dioničkog društva Hrvatska pošta [e-dokument] / Hrvatska pošta d.d.. - Zagreb : Hrvatska pošta d.d., 2011.
190 Statut dioničkog društva Jadranski naftovod - pročišćeni tekst [e-dokument] / Jadranski naftovod. - Zagreb : Jadranski naftovod, 2014.
191 Statut Društvenog veleučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Društveno veleučilište u Zagrebu. - Zagreb : Društveno veleučilište u Zagrebu, 2005.
192 Statut Državne ergele Đakovo i Lipik [2021] [e-dokument] / Državna ergela Đakovo i Lipik. - Đakovo : Državna ergela Đakovo i Lipik, 2021.
193 Statut Državne ergele Đakovo i Lipik [e-dokument] / Državna ergela Đakovo i Lipik. - Đakovo : Državna ergela Đakovo i Lipik, 2012.
194 Statut Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave : (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. - Zagreb : Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, 2003.
195 Statut Državne vatrogasne škole [e-dokument] / Državna vatrogasna škola. - Zagreb : Državna vatrogasna škola, 2021.
196 Statut Državne škola za javnu upravu : [2015] [e-dokument] / Državna škola za javnu upravu. - Zagreb : Državna škola za javnu upravu, 2015.
197 Statut Državne škola za javnu upravu [e-dokument] / Državna škola za javnu upravu. - Zagreb : Državna škola za javnu upravu, 2013.
198 Statut Državnog arhiva u Bjelovaru [e-dokument] / Državni arhiv u Bjelovaru. - Bjelovar : Državni arhiv u Bjelovaru, 2012.
199 Statut Državnog arhiva u Bjelovaru [e-dokument] / Državni arhiv u Bjelovaru. - Bjelovar : Državni arhiv u Bjelovaru, 2019.
200 Statut Državnog arhiva u Dubrovniku - pročišćeni tekst [2017] [e-dokument] / Državni arhiv u Dubrovniku. - Dubrovnik : Državni arhiv u Dubrovniku, 2017.
201 Statut Državnog arhiva u Dubrovniku - pročišćeni tekst [2019] [e-dokument] / Državni arhiv u Dubrovniku. - Dubrovnik : Državni arhiv u Dubrovniku, 2019.
202 Statut Državnog arhiva u Gospiću [e-dokument] / Državni arhiv u Gospiću. - Gospić : Državni arhiv u Gospiću, 2018.
203 Statut Državnog arhiva u Gospiću [e-dokument] / Državni arhiv u Gospiću. - Gospić : Državni arhiv u Gospiću, 2000.
204 Statut Državnog arhiva u Karlovcu [e-dokument] / Državni arhiv u Karlovcu. - Karlovac : Državni arhiv u Karlovcu, 2019.
205 Statut Državnog arhiva u Osijeku : pročišćeni tekst [e-dokument] / Državni arhiv u Osijeku. - Osijek : Državni arhiv, 2009.
206 Statut Državnog arhiva u Osijeku [e-dokument] / Državni arhiv u Osijeku. - Osijek : Državni arhiv u Osijeku, 2019.
207 Statut Državnog arhiva u Pazinu [2020] [e-dokument] / Državni arhiv u Pazinu. - Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2020.
208 Statut Državnog arhiva u Pazinu [e-dokument] / Državni arhiv u Pazinu. - Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2009.
209 Statut Državnog arhiva u Rijeci [e-dokument] / Državni arhiv u Rijeci. - Rijeka : Državni arhiv u Rijeci, 2018.
210 Statut Državnog arhiva u Rijeci [e-dokument] / Državni arhiv u Rijeci. - Rijeka : Državni arhiv u Rijeci, 1998.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655