Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Statut Državnog arhiva u Rijeci [e-dokument] / Državni arhiv u Rijeci. - Rijeka : Državni arhiv u Rijeci, 1998.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Državni arhiv u Rijeci
Materijalni opis:PDF 1,01 MB [14 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Informacije, mediji, dokumentacija, statistika
Kultura i kulturna dobra
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1391/13132...
Sadržaj:Državni arhiv u Rijeci

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655