Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Statut Državnog arhiva u Osijeku [e-dokument] / Državni arhiv u Osijeku. - Osijek : Državni arhiv u Osijeku, 2019.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Državni arhiv u Osijeku
Materijalni opis:PDF 3,67 MB [16 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
Informacije, mediji, dokumentacija, statistika
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1389/19789...
Sadržaj:Državni arhiv u Osijeku

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655