Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Statut Arheološkog muzeja Narona [e-dokument] / Arheološki muzej Narona. - Metković : Arheološki muzej Narona, 2019.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Arheološki muzej Narona
Materijalni opis:PDF 4,56 MB [13 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Arheološkog muzeja Narona [e-dokument] / Arheološki muzej Narona. - Metković : Arheološki muzej Narona, 2023.
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1705/21773...
Sadržaj:Arheološki muzej Narona

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655