Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

181 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2013.-2015. godine [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
182 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014. - 2016. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
183 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2015. - 2017. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2014.
184 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016. - 2018. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2015.
185 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018. - 2020. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2017.
186 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019. - 2021. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2018.
187 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020. - 2022. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2019.
188 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022. - 2024. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2021.
189 Smjernice i kriteriji za arhitektonsku vrsnoću građenja [e-dokument] / Savjet prostornog uređenja Države. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2011. ISBN 978-953-6793-51-8.
190 Smjernice i kriteriji za arhitektonsku vrsnoću građenja [e-građa] / Savjet prostornog uređenja Države. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2011.
191 Smjernice i kriteriji za arhitektonsku vrsnoću građenja [tisak + e-dokument] / Savjet prostornog uređenja Države. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2011.
192 Smjernice i preporuke za postupanje po članku 12. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu prilikom rješavanja odštetnih zahtjeva za naknadu štete na vozilu [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2020.
193 Smjernice informatizacije 2008. - 2010. [e-dokument] / Zadarska županija. - Zadar : Zadarska županija, 2007.
194 Smjernice jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2021.
195 Smjernice o depozitima stanovništva koji podliježu različitim odljevima za potrebe izvještavanja o likvidnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva [e-dokument] / Hrvatska narodna banka, Sektor bonitetne regulative i suspenzije. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2014.
196 Smjernice o međusobnom odnosu između redoslijeda smanjenja vrijednosti i pretvaranja instrumenata kapitala odnosno obveza u redovni osnovni kapital utvrđenog zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava i uredbe (EU) br. 575/2013 odnosno Zakona o kreditnim institucijama [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, 2019.
197 Smjernice o minimalnim kriterijima koje treba ispunjavati plan reorganizacije poslovanja [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, 2019.
198 Smjernice o načinu provođenja psihološkog savjetovanja parova u postupcima liječenja neplodnosti [tisak + e-dokument] / Hrvatska psihološka komora. - Zagreb : Hrvatska psihološka komora, 2011.
199 Smjernice o okolnostima koje mogu predstavljati dodatnu prijetnju financijskoj stabilnosti i utjecati na djelotvornost instrumenata prodaje [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, 2019.
200 Smjernice o ostvarivanju prava na individualizirano prilagođeni način polaganja ispita za studente s invaliditeteom [e-dokument] / Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. - Križevci : Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, [2020].
201 Smjernice o postupanju prema dioničarima u slučaju primjene instrumenata unutarnje sanacije [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, 2019.
202 Smjernice o pristupu informacijama i klasificiranim podacima [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2020.
203 Smjernice o provedbi stručnog vrednovanja i ocjeni opravdanosti te učinkovitosti investicijskih projekata za razdoblje 2018. do 2020. godine [e-dokument] / Gradonačelnik Grada Dubrovnika. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2017.
204 Smjernice o rodno uključivoj komunikaciji [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2022.
205 Smjernice o sadržaju evidencija o incidentima sa znatnim učinkom i dostavi podataka iz evidencija Jedinstvenoj nacionalnoj kontaktnoj točki [e-dokument] / Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost. - Zagreb : Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, 2018.
206 Smjernice o sadržaju obavijesti, načinu i rokovima informiranja jedinstvene nacionalne kontaktne točke o identificiranim operatorima ključnih usluga [e-dokument] / Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost. - Zagreb : Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, 2018.
207 Smjernice o stopi pretvaranja relevantnih instrumenata kapitala i obveza u vlasnički kapital pri primjeni instrumenata unutarnje sanacije [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, 2019.
208 Smjernice o sukobu interesa za javne dužnosnike [e-dokument] / Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. - Zagreb : Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, 2011.
209 Smjernice o upravljanju kamatnim rizikom koji proizlazi iz poslova koji se vode u knjizi pozicija kojima se ne trguje (EBA/GL/2015/08) : smjernica za primjenu [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, [2015].
210 Smjernice odgovornog oglašavanja i komercijalne komunikacije Hrvatske Lutrije d.o.o [e-dokument] / Hrvatska lutrija. - Zagreb : Hrvatska lutrija, 2020.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655