Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

151 Revizija godi筺jih financijskih izvje箃aja u specifi鑞im uvjetima [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2020.
152 SAFU - smjernice za komunikaciju i vidljivost : za projekte financirane ili sufinancirane EU sredstvima iz projekata u okviru Decentraliziranog sustava provedbe bez ex ante kontrole : [1] [e-dokument] / Sredi筺ja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Sredi筺ja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, [2011.].
153 Savjeti za korisnike domova za starije [e-dokument] / Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. - Zagreb : Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, [2021].
154 Savjeti za o鑥vanje mentalnog zdravlja osoba zaposlenih u pomaga鑛im zanimanjima : kako si mo緀te pomo鎖? [e-dokument] / [Preporuke pripremio stru鑞i tim Slu綽e za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti NZJZ "Dr. A. ﹖ampar"]. - Zagreb : Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, [2021].
155 Savjeti za za箃itu zdravlja za osobe starije 緄votne dobi [e-dokument] / Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. - Zagreb : Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, [2021].
156 Sektorska klasifikacija institucionalnih jedinica [e-dokument] / Dr綼vni zavod za statistiku Republike Hrvatske. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku Republike Hrvatske, [2011.].
157 Siguran rad u pilani [e-dokument] / Hrvatski zavod za za箃itu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za za箃itu zdravlja i sigurnost na radu, [2014.]. - (Serija dokumenata dobre prakse u podru鑚u za箃ite zdravlja i sigurnosti na radu).
158 Sipo guidelines for patent search and examination : CARDS National Project 2003 Croatia "Strengthening the Intellectual Property Implementation System" : (final version - December 2007) [e-dokument] / State Intellectual Property Office. - Zagreb : State Intellectual Property Office, 2007.
159 Sipo guidelines for patent search and examination [e-dokument] / State Intellectual Property Office. - Zagreb : State Intellectual Property Office, 2014.
160 Smjernica 10: Sastavljanje izvje规a neovisnog revizora o obavljenoj reviziji godi筺jih financijskih izvje箃aja neprofitne organizacije za 2016. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2017.
161 Smjernica 11: Revizorovo izvje规ivanje o nefinancijskom izvje规u i informacijama o politici raznolikosti [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2018.
162 Smjernica 12: Uklju鑙vanje elemenata propisanih 鑜ankom 10. Uredbe (EU) br. 537/2014 u izvje规e neovisnog revizora [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2018.
163 Smjernica 13: Prezentiranje izvje规a neovisnog revizora temeljem revizije godi筺jih financijskih izvje箃aja za 2017. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2018.
164 Smjernica 14: Dodatno izvje规e za revizijski odbor propisano 鑜ankom 11. Uredbe (EU) br. 537/2014 [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2018.
165 Smjernica 3: Minimalni oblik i sadr綼j radne dokumentacije obavljanja revizije [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2012.
166 Smjernica 4: Smjernica u vezi sa Zakonom o financijskom poslovanju i predste鑑jnoj nagodbi [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2012.
167 Smjernica 5: Sastavljanje izvje规a neovisnog revizora u slu鑑ju revizorskog dru箃va - slijednika [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2015.
168 Smjernica 6: Revizija financijskih izvje箃aja isporu鑙telja vodnih usluga u skladu s 鑜ankom 207.a Zakona o vodama [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2015.
169 Smjernica 7: Sastavljanje revizorskog izvje规a o obavljenoj reviziji financijskih izvje箃aja neprofitne organizacije za 2015. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2015.
170 Smjernica 8: Sastavljanje revizorskog izvje规a o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvje箃aje neprofitne organizacije za 2015. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2015.
171 Smjernica 9: Prezentiranje izvje规a neovisnog revizora temeljem revizije godi筺jih financijskih izvje箃aja za 2016. godinu u kontekstu novih MRevS-ova [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2016.
172 Smjernica o ure餴vanju radnih mjesta na kojima se dugotrajno sjedi [e-dokument] / Hrvatski zavod za za箃itu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za za箃itu zdravlja i sigurnost na radu, 2011.
173 Smjernica o ure餴vanju radnih mjesta na kojima se dugotrajno sjedi [e-dokument] / Hrvatski zavod za za箃itu zdravlja i sigurnost na radu ; Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za za箃itu zdravlja i sigurnost na radu : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2011. - (Serija dokumenata dobre prakse u podru鑚u za箃ite zdravlja i sigurnosti na radu).
174 Smjernica za racionalno gospodarenje otpadom [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, 2022.
175 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2007.-2009. godine [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2006.
176 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2008.-2010. godine [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2007.
177 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2009.-2011. godine [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2008.
178 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2010.-2012. godine [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2009.
179 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2011.-2013. godine [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2010.
180 Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2012.-2014. godine [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2011.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655