Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

241 Pravilnik o postupcima jednostavne nabave u poslovanju HRT-a (2017) [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2017.
242 Pravilnik o postupcima jednostavne nabave u poslovanju HRT-a (2019) [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2019.
243 Pravilnik o postupcima nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi [e-dokument] / Upravno vijeće Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar". - Vukovar : Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, 2014.
244 Pravilnik o postupcima nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi [e-dokument] / Upravno vijeće Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar". - Vukovar : Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, 2015.
245 Pravilnik o postupku javne nabave bagatelne vrijednosti [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska županija, Župan. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2013.
246 Pravilnik o postupku javne nabave do vrijednosti na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (bagatelna nabava) [e-dokument] / Gradonačelnik Grada Vrbovca. - Vrbovec : Grad Vrbovec, 2015.
247 Pravilnik o postupku javne nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti [e-dokument] / Općina Brestovac, Načelnik. - Brestovac : Općina Brestovac, 2014.
248 Pravilnik o postupku jednostavne nabave [e-dokument] / Općina Ervenik, Općinski načelnik. - Ervenik : Općina Ervenik, 2021.
249 Pravilnik o postupku jednostavne nabave [e-dokument] / Općina Lokvičići, Načelnik. - Lokvičići : Općina Lokvičići, 2019.
250 Pravilnik o postupku jednostavne nabave [e-dokument] / Općina Runovići, Općinski načelnik. - Runovići : Općina Runovići, 2017.
251 Pravilnik o postupku jednostavne nabave [e-dokument] / Općina Sokolovac, Načelnik. - Sokolovac : Općina Sokolovac, 2017.
252 Pravilnik o postupku jednostavne nabave u Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske [e-dokument] / Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, 2023.
253 Pravilnik o postupku jednostavne nabave u Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske [e-dokument] / Visoki trgovački sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 2017.
254 Pravilnik o postupku jednostavne nabave u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske [2019] [e-dokument] / Vrhovni sud. - Zagreb : Vrhovni sud Republike Hrvatske, 2019.
255 Pravilnik o postupku jednostavne nabave u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske [e-dokument] / Vrhovni sud. - Zagreb : Vrhovni sud Republike Hrvatske, 2017.
256 Pravilnik o postupku nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti [e-dokument] / Imunološki zavod. - Zagreb : Imunološki zavod, 2016.
257 Pravilnik o postupku provedbe jednostavne nabave [e-dokument] / Općina Kistanje, Načelnik. - Kistanje : Općina Kistanje, 2018.
258 Pravilnik o postupku provođenja jednostavne nabave [e-dokument] / Državni arhiv u Bjelovaru. - Bjelovar : Državni arhiv u Bjelovaru, 2017.
259 Pravilnik o postupku provođenja jednostavne nabave [e-dokument] / Državni arhiv u Virovitici. - Virovitica : Državni arhiv u Virovitici, 2018.
260 Pravilnik o postupku provođenja jednostavne nabave [e-dokument] / Državni arhiv u Šibeniku. - Šibenik : Državni arhiv u Šibeniku, 2018.
261 Pravilnik o postupku provođenja jednostavne nabave [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017.
262 Pravilnik o postupku provođenja jednostavne nabave [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2017.
263 Pravilnik o postupku provođenja jednostavne nabave [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2019.
264 Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe [e-dokument] / Općinski prekršajni sud u Splitu. - Split : Općinski prekršajni sud u Splitu, 2022.
265 Pravilnik o povedbi postupaka jednostavne nabave [e-dokument] / Županijski sud u Zagrebu. - Zagreb : Županijski sud u Zagrebu, 2017.
266 Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave [e-dokument] / Grad Ogulin, Gradonačelnik. - Ogulin : Grad Ogulin, 2017.
267 Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima nabave [e-dokument] / Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. - Zagreb : Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 2017.
268 Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima za provođenje jednostavne nabave naručitelja Grada Buzeta [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Buzeta. - Buzet : Grad Buzet, 2018.
269 Pravilnik o provedbi bagatelne nabave [e-dokument] / Grad Gospić, Gradonačelnik. - Gospić : Grad Gospić, 2014.
270 Pravilnik o provedbi bagatelne nabave [e-dokument] / Gradonačelnik Grada Kaštela. - Kaštel Sućurac : Grad Kaštela, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655