Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

211 Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga [e-dokument] / Općina Mikleuš, Općinski načelnik. - Mikleuš : Općina Mikleuš, 2013.
212 Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga [e-dokument] / Općina Čađavica, Općinski načelnik. - Čađavica : Općina Čađavica, 2014.
213 Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti [e-dokument] / Grad Virovitica, Gradonačelnik. - Virovitica : Grad Virovitica, 2014.
214 Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet, 2014.
215 Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet . - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 2015.
216 Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga do vrijednosti nabava na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi [e-dokument] / Agencija za obnovu osječke Tvrđe. - Osijek : Agencija za obnovu osječke Tvrđe, 2014.
217 Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti [e-dokument] / Javna ustanova Nacionalni park Risnjak. - Crni Lug : Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, 2014.
218 Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova do određenih vrijednosti [e-dokument] / Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, 2014.
219 Pravilnik o nabavi robe i/ili usluga do 200.000,00 odnosno radova do 500.000,00 kuna [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet . - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 2014.
220 Pravilnik o nabavi robe, radova i usluga [2020] [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, 2020.
221 Pravilnik o nabavi robe, radova i usluga [2022] [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, 2022.
222 Pravilnik o nabavi robe, radova i usluga [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, 2017.
223 Pravilnik o nabavi robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Gundinci. - Gundinci : Općina Gundinci, 2015.
224 Pravilnik o nabavi robe, radova i usluga male (bagatelne) vrijednosti [e-dokument] / Nacionalni park Mljet. - Goveđari : Nacionalni park Mljet, 2015.
225 Pravilnik o nabavi robe, radova i usluga u vrijednosti do 200.000,00 kn [e-dokument] / Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. - Zagreb : Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 2014.
226 Pravilnik o nabavi robe, radova ili usluga na koje se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi [e-dokument] / Hrvatska pošta d.d.. - Zagreb : Hrvatska pošta d.d., 2021.
227 Pravilnik o nabavi robe, radova ili usluga na koje se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi [e-dokument] / Hrvatska pošta d.d.. - Zagreb : Hrvatska pošta d.d., 2018.
228 Pravilnik o nabavi u Hrvatskoj narodnoj banci [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2011.
229 Pravilnik o načinu provedbe postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti [e-dokument] / Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji. - Koprivnica : Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, 2014.
230 Pravilnik o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave [e-dokument] / Državno izborno povjerenstvo. - Zagreb : Državno izborno povjerenstvo, 2020.
231 Pravilnik o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave robe, usluga i radova [e-dokument] / Općina Podravske Sesvete, Općinski načelnik. - Podravske Sesvete : Općina Podravske Sesvete, 2018.
232 Pravilnik o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave u Općini Rakovec [e-dokument] / Općina Rakovec, Općinska načelnica. - Rakovec : Općina Rakovec, 2019.
233 Pravilnik o načinu provedbe postupaka nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn - "jednostavna nabava" [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Kaznionica i zatvor u Požegi. - Požega : Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, 2017.
234 Pravilnik o načinu provedbe postupaka nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn - "jednostavna nabava" [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Odgojni zavod u Požegi. - Požega : Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, 2017.
235 Pravilnik o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave [e-dokument] / Župan Koprivničko-križevačke županije. - Koprivnica : Županija Koprivničko-križevačka, 2020.
236 Pravilnik o načinu provođenja postupaka nabave "bagatelne" vrijednosti [e-dokument] / Župan Koprivničko-križevačke županije. - Koprivnica : Županija Koprivničko-križevačka, 2014.
237 Pravilnik o postupanju pri provedbi Zakona o javnoj nabavi i o provođenju postupaka jednostavne nabave [e-dokument] / Grad Novi Vinodolski, Gradonačelnik. - Novi Vinodolski : Grad Novi Vinodolski, 2017.
238 Pravilnik o postupanju u nabavama roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti [e-dokument] / Veleučilište u Rijeci. - Rijeka : Veleučilište u Rijeci, 2014.
239 Pravilnik o postupanju u predmetima bagatelne nabave [e-dokument] / Općinski načelnik Općine Rovišće. - Rovišće : Općina Rovišće, 2014.
240 Pravilnik o postupcima bagatelne nabave [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655