Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

271 Pravilnik o provedbi bagatelne nabave [e-dokument] / Ured državne uprave u Zadarskoj županiji. - Zadar : Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, 2013.
272 Pravilnik o provedbi bagatelne nabave radova, roba i usluga [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija. - Split : Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija, 2014.
273 Pravilnik o provedbi javne nabave bagatelne vrijednosti [e-dokument] / Agencija za elektroničke medije. - Zagreb : Agencija za elektroničke medije, 2014.
274 Pravilnik o provedbi jednostavne nabave Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. - Zagreb : Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 2021.
275 Pravilnik o provedbi jednostavne nabave [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2017.
276 Pravilnik o provedbi jednostavne nabave [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2017.
277 Pravilnik o provedbi jednostavne nabave [e-dokument] / Općina Martijanec. - Martijanec : Općina Martijanec, 2017.
278 Pravilnik o provedbi jednostavne nabave [e-dokument] / Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću. - Gospić : Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću, 2017.
279 Pravilnik o provedbi jednostavne nabave [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 2017.
280 Pravilnik o provedbi jednostavne nabave radova, roba i usluga [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija. - Split : Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija, 2019.
281 Pravilnik o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova [2017] [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2017.
282 Pravilnik o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova [2018] [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2018.
283 Pravilnik o provedbi jednostavne nabave robe, radova i usluga [e-dokument] / Općina Ston, Načelnik. - Ston : Općina Ston, 2017.
284 Pravilnik o provedbi jednostavnih nabava [e-dokument] / Općina Viljevo, Zamjenik načelnika. - Viljevo : Općina Viljevo, 2017.
285 Pravilnik o provedbi jednostavnih nabava [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 2017.
286 Pravilnik o provedbi jednostavnih nabava Općine Draž [e-dokument] / Općina Draž. - Draž : Općina Draž, [2020].
287 Pravilnik o provedbi jednostavnih nabava u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji [e-dokument] / Hrvatska poljoprivredna agencija. - Zagreb : Hrvatska poljoprivredna agencija, 2017.
288 Pravilnik o provedbi jednostavnih nabava u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji [e-dokument] / Hrvatska poljoprivredna agencija. - Zagreb : Hrvatska poljoprivredna agencija, 2017.
289 Pravilnik o provedbi jednostavnih nabava u Imunološkom zavodu [e-dokument] / Imunološki zavod. - Zagreb : Imunološki zavod, 2017.
290 Pravilnik o provedbi jednostavnih nabava u Ministarstvu turizma RH [e-dokument] / Ministarstvo turizma. - Zagreb : Ministarstvo turizma, 2017.
291 Pravilnik o provedbi nabava procijenjene vrijednosti do 200.000,00 odnosno 500.000,00 kuna Javne ustanove "Park prirode Učka" [2014] [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Učka". - Lovran : Park prirode Učka, 2014.
292 Pravilnik o provedbi nabava procijenjene vrijednosti do 200.000,00 odnosno 500.000,00 kuna Javne ustanove "Park prirode Učka" [2017] [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Učka". - Lovran : Park prirode Učka, 2017.
293 Pravilnik o provedbi nabava procijenjene vrijednosti do 200.000,00, odnosno 500.000,00 kuna Javne ustanove Park prirode Učka [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Učka". - Lovran : Park prirode Učka, 2022.
294 Pravilnik o provedbi nabave bagatelne vrijednosti Kineziološkog fakulteta u Splitu : (roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna te radova do 500.000,00 kuna) [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, 2014.
295 Pravilnik o provedbi postupaka bagatelne nabave [e-dokument] / Hrvatski veterinarski institut. - Zagreb : Hrvatski veterinarski institut, 2014.
296 Pravilnik o provedbi postupaka bagatelne nabave [e-dokument] / Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping. - Zagreb : Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, 2014.
297 Pravilnik o provedbi postupaka bagatelne nabave [e-dokument] / Sveučilište Sjever. - Varaždin : Sveučilište Sjever, 2014.
298 Pravilnik o provedbi postupaka bagatelne nabave na Visokoj školi Virovitica [e-dokument] / Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. - Virovitica : Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, 2014.
299 Pravilnik o provedbi postupaka bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 200.000,00/500.000,00 kn [e-dokument] / Grad Duga Resa, Gradonačelnik. - Duga Resa : Grad Duga Resa, 2014.
300 Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti [e-dokument] / Gradonačelnik Grada Oroslavja. - Oroslavje : Grad Oroslavje, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655