Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno održivo poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera [e-dokument] / Općina Molve, Općinsko vijeće. - Molve : Općina Molve, 2020.
Tip dokumentacije:stručna podloga i analiza
Stvaratelj dokumenta:Općinsko vijeće Općine Molve
Materijalni opis:PDF 1,09 MB [15 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/361/218158...
Sadržaj:lokalni proračun
rezultat poslovanja
financijsko planiranje
Molve

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655