Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Gospodarska kretanja u Gradu Zagrebu : kratko priopćenje [tisak] / Gradski zavod za planiranje razvoja i zaštitu čovjekova okoliša. - Zagreb : Gradski zavod za planiranje razvoja i zaštitu čovjekova okoliša, 1996- .
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Grad Zagreb
Jezik:Hrvatski
Napomena:TISAK: (1996) lipanj-kolovoz+4.tromjesečje ; (1997) siječanj-prosinac ; (1998) siječanj-srpanj
Promjena podnaslova Hitno priopćenje u Kratko priopćenje od siječnja 1997.
(signatura: L00.0=0Zagreb-S:000975)
(inv. br.: 0004785)
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Sadržaj:regionalna statistika
regionalno gospodarstvo
Zagreb

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655