Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

61 Isplaćena sredstva u okviru mjere "2.1. Proizvodne investicije u akvakulturi" (EFR 2007.-13.) [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, [2015].
62 Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina [e-dokument] NE IZLAZI VIŠE!.
63 Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina. Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina : faze izrade po gradovima i općinama [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2007-2009 . - (Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina). NE IZLAZI VIŠE!.
64 Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina. Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina : JLS u ZOP [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2007. - (Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina). NE IZLAZI VIŠE!.
65 Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina. Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina : cijela Hrvatska [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2007. - (Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina). NE IZLAZI VIŠE!.
66 Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina. Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina : faze izrade po županijama [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2007-2009 . - (Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina). NE IZLAZI VIŠE!.
67 Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina. Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina : po županijama, gradovima i općinama [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2007-2009 . - (Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina). NE IZLAZI VIŠE!.
68 Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina. Prostorni planovi uređenja gradova i općina : u izradi [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2007-2009 . - (Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina). NE IZLAZI VIŠE!.
69 Izvještaj o radu Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske [e-dokument] / Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske. - Zagreb : Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, [2012].
70 Izvješće o izvršenju godišnjeg plana rada za ..... godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2020-.
71 Izvješće o provedbi Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije 2011.-2013. (za razdoblje 2011.-2018.) [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Župan. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2018.
72 Izvješće o provedenoj javnoj raspravi i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada. - Zagreb : Grad Zagreb, 2017.
73 Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine [e-dokument] / Istarska županija, Župan. - Pula : Istarska županija, 2018.
74 Izvješće o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš za Operativni program "Regionalna konkurentnost 2007. - 2013." [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2013].
75 Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije [e-dokument] / Sisačko-moslavačka županija. - Sisak : Sisačko-moslavačka županija, 2018.
76 Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš županijske razvojne strategije Brodsko-posavske županije do 2020. godine [e-dokument] / Brodsko-posavska županija, Župan. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2018.
77 Izvješće o radu 2004. [tisak + e-dokument] / Savjet prostornog uređenja Države. - Zagreb : Savjet prostornog uređenja Države, 2005.
78 Izvješće o radu 2004.-2007. [e-dokument] / Savjet prostornog uređenja Države. - Zagreb : Savjet prostornog uređenja Države, 2007.
79 Izvješće o radu 2004.-2007. [tisak + e-dokument] / Savjet prostornog uređenja Države. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2007. ISBN 978-953-6793-47-1.
80 Izvješće o radu 2005. [e-građa] / Savjet prostornog uređenja Države. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2006.
81 Izvješće o radu 2005. [tisak + e-dokument] / Savjet prostornog uređenja Države. - Zagreb : Savjet prostornog uređenja Države, 2006.
82 Izvješće o radu 2008. [tisak + e-dokument] / Savjet prostornog uređenja Države. - Zagreb : Savjet prostornog uređenja Države, 2009.
83 Izvješće o radu i ostvarivanju mandatnog programa Župana PARTNERSTVO-OTVORENOST-KONSENZUS za 2011.g. prijedlog Zaključka Župana Istarske županije i Županijske skupštine Istarske županije s obrazloženjem [e-dokument] / Istarska županija, Župan. - Pula : Istarska županija, 2012.
84 Izvješće o radu Savjeta prostornog uređenja Države [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/141] Sto četrdeset prva sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-02-09] prilozi za raspravu).
85 Izvješće o radu Savjeta prostornog uređenja države u 2010. godini [e-dokument] / Savjet prostornog uređenja Države. - Zagreb : Savjet prostornog uređenja Države, [2011.].
86 Izvješće o radu Savjeta prostornog uređenja Države za 2006. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/214] Dvjesto četrnaesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-02-07] prilozi za raspravu).
87 Izvješće o radu Savjeta prostornog uređenja Republike Hrvatske u 2008. godini [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/15] Petnaesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-10-01] prilozi za raspravu).
88 Izvješće o radu u 2009. godini [e-dokument] / Savjet prostornog uređenja Države. - Zagreb : Savjet prostornog uređenja Države, 2010.
89 Izvješće o radu u 2011. godini [e-dokument] / Savjet prostornog uređenja Države. - Zagreb : Savjet prostornog uređenja Države, [2012.].
90 Izvješće o radu za 2005. godinu [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Otočac. - Otočac : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Otočac, 2005.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655