Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskog korisnika Općine Medulin [e-dokument] / Općina Medulin, Općinski načelnik. - Medulin : Općina Medulin, 2020.
Tip dokumentacije:pravilnik tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Načelnik Općine Medulin
Materijalni opis:PDF 328,06 KB [3 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/557/212592...
Sadržaj:Općina Medulin
prihod
upravljanje financijama
raspodjela prihoda

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655