Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Pravilnik o mjerilima i načinu raspodjele prihoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. - Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018.
Tip dokumentacije:pravilnik tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Materijalni opis:PDF 199,18 KB [8 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Obrazovanje i sport
Znanost i istraživanje. Prirodne i primijenjene znanosti
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/221/177162...
Sadržaj:Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
raspodjela prihoda

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655