Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru [e-dokument] / Međunarodni centar za podvodnu arheologiju. - Zadar : Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, 2019.
Tip dokumentacije:pravilnik tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Međunarodni centar za podvodnu arheologiju
Materijalni opis:PDF 272,95 KB [5 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1232/20054...
Sadržaj:Međunarodni centar za podvodnu arheologiju
upravljanje financijama
raspodjela prihoda

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655