Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 >>

61 Prometni Master plan funkcionalne regije Istočna Hrvatska [e-dokument] / nositelj izrade: Virovitičko-podravska županija. - [Virovitica] : Brodsko-posavska županija, 2020.
62 Protokol o primjeni Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom cestovnom prometu - (Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom cestovnom prometu, NN-MU 007/1999).
63 Protokol uz Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade SSSR o medunarodnom cestovnom prometu ( 18. lipnja 1970.) - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1998). NE VAŽI!.
64 Putnici i vozila u 2005. i 2006. : usporedba prevezenih putnika i vozila : 01 - 12 2006/01 - 12 2005 [e-dokument] / Agencija za obalni linijski pomorski promet. - Split : Agencija za obalni linijski pomorski promet, [2007].
65 Putnici i vozila u 2006. i 2007. : promet putnika i vozila : usporedba 2007/2006 [e-dokument] / Agencija za obalni linijski pomorski promet. - Split : Agencija za obalni linijski pomorski promet, [2008].
66 Putnici i vozila u 2007. i 2008. novo : promet putnika i vozila : usporedba 2007/2008 [e-dokument] / Agencija za obalni linijski pomorski promet. - Split : Agencija za obalni linijski pomorski promet, [2009].
67 Quality report for statistical survey : traffic in seaports for ... [e-dokument] / Croatian Bureau of Statistics. - Zagreb : Croatian Bureau of Statistics, 2016-.
68 Regelwerk über die Beförderung von Passagieren, Gepäck und Frachtgut [e-dokument] / Jadrolinija. - Rijeka : Jadrolinija, 2020.
69 Regolamento sul trasporto di passeggeri, bagagli e merci [e-dokument] / Jadrolinija. - Rijeka : Jadrolinija, 2020.
70 Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti ostalog kopnenog prijevoza putnika u 2021. godini [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2022.
71 Rights of passengers travelling by bus and coach (Regulation (EU) Nř 181/2011) : report on activities of the Republic of Croatia ... [e-dokument] / Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 2015- .
72 Rights of passengers travelling by bus and coach (Regulation (EU) Nř 181/2011) : report on activities of the Republic of Croatia ... [e-dokument] / Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 2015- . NE IZLAZI VIŠE!.
73 Sporazum (između SFRJ i Velike Britanije) o međunarodnom cestovnom prijevozu robe - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997). NE VAŽI!.
74 Sporazum između FNRJ i Kraljevine Grčke o reguliranju, cestovnog prijevoza putnika i robe komercijalnim vozilima - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996). NE VAŽI!.
75 Sporazum između Jugoslavije i Belgije o cestovnom prijevozu putnika i robe koji se obavlja komercijalnim vozilima - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
76 Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o prijevozu putnika i stvari u međunarodnom cestovnom prometu - (Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o prijevozu putnika i stvari u međunarodnom cestovnom prometu, NN-MU 002/1992).
77 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Finske o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu - (Uredba o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Finske o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu, NN-MU 001/2005).
78 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o međunarodnom prijevozu osoba i stvari cestom - (Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o međunarodnom prijevozu osoba i stvari cestom, NN-MU 002/1993).
79 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o međunarodnom cestovnom prometu osoba i stvari - (Uredba o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o međunarodnom cestovnom prometu osoba i stvari, NN-MU 022/1997).
80 Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Republike Portugalije o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i robe i Protokol - (Uredba o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 014/1998).
81 Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade ČSSR o međunarodnom cestovnom prijevozu - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997). NE VAŽI!.
82 Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Bugarske o reguliranju cestovnog prijevoza putnika i robe - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
83 Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o međunarodnom cestovnom prijevozu - (Uredba o potvrđivanju Ugovora o sukcesiji dvostranih ugovora, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike PoIjske, NN-MU 009/1995).
84 Sporazum o medunarodnom cestovnom prometu i Protokol [SSSR] - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1998). NE VAŽI!.
85 Sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske - (Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske, NN-MU 004/1994).
86 Sporazum o međunarodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Nizozemske - (Uredba o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Nizozemske, NN-MU 012/1994).
87 Sporazum o povremenom međunarodnom putničkom cestovnom prijevozu koji se obavlja autobusima (A.S.O.R.) - (Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma o povremenom međunarodonm putničkom cestovnom prijevozu koji se obavlja autobusima, NN-MU 013/1993).
88 Strateški plan ARTZU za regulaciju tržišta željezničkih usluga za razdoblje 2012. - 2014. [e-dokument] / Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga. - Zagreb : Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga, 2012.
89 Tarifa za prijevoz putnika u domaćem prijevozu (TPDP) : cijene (vrijedi od 1. siječnja 2013.) [e-dokument] / HŽ Putnički prijevoz. - Zagreb : HŽ Putnički prijevoz, 2013.
90 Tarifa za prijevoz putnika u domaćem prometu (TPDP) : cijene (vrijedi od 1. siječnja 2013.) [e-dokument] / HŽ Putnički prijevoz. - Zagreb : HŽ Putnički prijevoz, 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655