Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

61 Naputak o kriterijima i postupcima financiranja i ugovaranja donacija, sponzorstava i pokroviteljstava [e-dokument] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, 2016.
62 Naputak o načinu provedbe postupaka bagatelne nabave [e-dokument] / Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. - [Zagreb] : Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, 2015.
63 Naputak o načinu provedbe postupaka bagatelne nabave [e-dokument] / Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. - [Zagreb] : Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, 2017.
64 Naputak o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave [e-dokument] / Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, 2017.
65 Naputak o radu unutarnje revizije u Ministarstvu unutarnjih poslova i institucijama iz nadležnosti [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2017.
66 Naputak za provedbu postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija [e-dokument] / Hrvatska liječnička komora. - Zagreb : Hrvatska liječnička komora, 2013.
67 Naputak za provedbu Pravilnika o stjecanju statusa specijalista hitne medicine ("Narodne novine" br. 116/10) [e-dokument] / Hrvatska liječnička komora. - Zagreb : Hrvatska liječnička komora, 2010.
68 Odluka o načinu oblikovanja maloprodajnih cijena lijekova i drugih sredstava koji nisu predmet ugovaranja s HZZO-m (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Hrvatska ljekarnička komora. - Zagreb : Hrvatska ljekarnička komora, 2016.
69 Odluka o administrativnim naknadama HKA [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2021.
70 Odluka o administrativnim naknadama Hrvatske komore arhitekata [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2022.
71 Odluka o broju i strukturi kandidata koji se biraju za članove Skupštine Komore i rasporedu aktivnosti u provođenju izbora [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera građevinarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2017.
72 Odluka o cijeni održavanja izobrazbe za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida [e-dokument] / Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. - Križevci : Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, [2015].
73 Odluka o cijeni stanovanja u Studentskoj kući VGUK [e-dokument] / Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. - Križevci : Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, [2015].
74 Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama za programe/projekte/manifestacije za 2022. godinu [e-dokument] / Grad Buje, Gradonačelnik. - Buje : Grad Buje, 2022.
75 Odluka o dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Filozofskog fakulteta u Splitu [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, 2014.
76 Odluka o financiranju stručnog usavršavanja zaposlenika u punom ili nepunom radnom vremenu na Veleučilištu u Bjelovaru [e-dokument] / Veleučilište u Bjelovaru. - Bjelovar : Veleučilište u Bjelovaru, 2021.
77 Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju na Pomorskom fakultetu u Splitu : (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, Fakultetsko vijeće. - Split : Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, 2012.
78 Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o razlikovnom stručnom studiju Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima [e-dokument] / Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. - Križevci : Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, [2015].
79 Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o razlikovnom stručnom studiju Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima [e-dokument] / Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. - Križevci : Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, [2016].
80 Odluka o iznosu i načinu plaćanja troškova školarine i troškova upisa za studente Veleučilišta u Bjelovaru [e-dokument] / Veleučilište u Bjelovaru. - Bjelovar : Veleučilište u Bjelovaru, 2020.
81 Odluka o iznosu i načinu plaćanja troškova školarine i troškova upisa za studente Veleučilišta u Bjelovaru [e-dokument] / Veleučilište u Bjelovaru. - Bjelovar : Veleučilište u Bjelovaru, 2022.
82 Odluka o izuzeću od postupaka bagatelne nabave u 2017. godini [e-dokument] / Općina Punat, Općinski načelnik. - Punat : Općina Punat, 2016.
83 Odluka o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na drugim visokim učilištima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske : (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Senat. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Senat, 2012.
84 Odluka o mirovanju i aktiviranju članstva u Hrvatskoj komori medicinskih sestara [e-dokument] / Hrvatska komora medicinskih sestara. - Zagreb : Hrvatska komora medicinskih sestara, 2019.
85 Odluka o nagradama i naknadama stegovnih tijela i Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori arhitekata [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2022.
86 Odluka o nagradama i naknadama stegovnih tijela i Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera građevinarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2015.
87 Odluka o nagradama i naknadama stegovnih tijela i Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera strojarstva [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera strojarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera strojarstva, 2016.
88 Odluka o nagradama i naknadama Stegovnih tijela i Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera građevinarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2022.
89 Odluka o naknadama za javno pravne usluge Hrvatske komore inženjera građevinarstva [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera građevinarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2022.
90 Odluka o naknadama za rad na poslovima iz područja izdavačke djelatnosti [e-dokument] / Sveučilište u Zadru. - Zadar : Sveučilište u Zadru, 2021.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655