Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

91 Odluka o naknadama za rad u tijelima i radnim tijelima Hrvatske komore inženjera građevinarstva [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera građevinarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2022.
92 Odluka o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva (pročišćeni tekst) [2020] [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera građevinarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2020.
93 Odluka o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva (pročišćeni tekst) [2021] [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera građevinarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2021.
94 Odluka o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera građevinarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2015.
95 Odluka o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera strojarstva [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera strojarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera strojarstva, 2020.
96 Odluka o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera strojarstva [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera strojarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera strojarstva, 2016.
97 Odluka o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera strojarstva [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera strojarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera strojarstva, 2021.
98 Odluka o naknadama za usluge koje pruža Komora [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera elektrotehnike. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, 2019.
99 Odluka o naknadi za poslove kojima Komora ostvaruje vlastite prihode [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera strojarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera strojarstva, 2014.
100 Odluka o naknadi za poslove kojima Komora ostvaruje vlastite prihode [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera elektrotehnike. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, 2017.
101 Odluka o navođenju pripadnosti (afilijacija) Sveučilištu u Rijeci [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2018.
102 Odluka o načinu izbora članova Stručnog vijeća Državne vatrogasne škole [e-dokument] / Državna vatrogasna škola. - Zagreb : Državna vatrogasna škola, 2022.
103 Odluka o načinu organizacije nužnih i neodgodivih poslova u Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima od 23. ožujka 2020. do opoziva [e-dokument] / Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. - Križevci : Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, [2020].
104 Odluka o načinu postupanja u postupcima jednostavne nabave u Državnoodvjetničkom vijeću [e-dokument] / Državnoodvjetničko vijeće. - Zagreb : Državnoodvjetničko vijeće, 2017.
105 Odluka o načinu provedbe postupka ponovnog izbora nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto u Visokom gospodarskm učilištu u Križevcima [e-dokument] / Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. - Križevci : Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, [2014].
106 Odluka o načinu provođenja nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova do 500.000,00 kuna [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2013.
107 Odluka o načinu provođenja nabave za potrebe Hrvatske ljekarničke komore [e-dokument] / Hrvatska ljekarnička komora. - Zagreb : Hrvatska ljekarnička komora, 2019.
108 Odluka o obaveznom provođenju postupka izbora i reizbora u naslovna nastavna zvanja [e-dokument] / Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. - Križevci : Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, [2017].
109 Odluka o obradi i čuvanju određene arhivske i registraturne građe izvan pismohrane [e-dokument] / Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2013.
110 Odluka o obvezi pohrane i objave znanstvenih, stručnih i popularnih radova te istraživačkih podataka u institucijski repozitorij Sveučilišta i sastavnica Sveučilišta u Rijeci [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2022.
111 Odluka o omogućavanju upisa završenih studenata Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima na kolegije koji su satavni dio studijskog programa kojeg su završili, a koje nisu u vrijeme studiranja upisali [e-dokument] / Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. - Križevci : Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, [2017].
112 Odluka o oslobađanju plaćanja dijela naknada [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2016.
113 Odluka o Planu prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 2022. godinu [e-dokument] / Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2021.
114 Odluka o plaćama i ostalim pravima predsjednika i članova Uprave HRT-a [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2011.
115 Odluka o plaćama ravnatelja ustrojbenih poslovnih jedinica HRT-a i glavnih urednika na HRT-u [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2013.
116 Odluka o plaćama rukovoditelja radnih jedinica, rukovoditelja odjela i voditelja službi [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2013.
117 Odluka o plaćanju naknade u slučaju gubitka, oštećenja ili uništenja odobrenja za samostalan rad i iskaznice Hrvatske ljekarničke komore [e-dokument] / Hrvatska ljekarnička komora. - Zagreb : Hrvatska ljekarnička komora, 2012.
118 Odluka o posebnim pravima sudaca Ustavnog suda Repblike Hrvatske koji imaju prebivalište izvan sjedišta suda [e-dokument] / Ustavni sud RH. - Zagreb : Ustavni sud, 2008.
119 Odluka o postupku izbora i kriterija za izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Rijeci [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2018.
120 Odluka o potrebnom broju izvršitelja - dodatak Pravilnika o unutarnjem ustroju [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2016.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655