Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Cjenik Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Središnje klirinško depozitarno društvo. - Zagreb : Središnje klirinško depozitarno društvo, 2012.
Tip dokumentacije:pravilnik tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Središnje klirinško depozitarno društvo (Zagreb)
Materijalni opis:PDF 537,81 KB [19 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/485/94056/Cj...
Sadržaj:Središnje klirinško depozitarno društvo (Zagreb)
platni sustav
naknade i troškovi

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655