Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Decision on the structure and activities of Departments of the Centre for Croatian Studies of the University of Zagreb [e-dokument] / Croatian Studies of the University of Zagreb. - Zagreb : Croatian Studies of the University of Zagreb, 2009.
Tip dokumentacije:pravilnik tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Sveučilišni odjel Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
Materijalni opis:PDF 89,90 KB [5 str.]
Jezik:Engleski
Područje djelatnosti:Znanost i istraživanje. Društvene znanosti i humanistika
Obrazovanje i sport
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/157/114726/w...
Sadržaj:Sveučilišni odjel Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
obrazovno usmjeravanje
planiranje školske godine
poslovno upravljanje

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655