Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Duljina i razlozi za pritvor (ZKP/97) / Istražni zatvor (ZKP/08) u praksi Europskog suda za ljudska prava (na temelju sudske prakse u predmetima protiv Republike Hrvatske) [e-dokument] / Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, 2014.
Tip dokumentacije:pravilnik tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske
Materijalni opis:PDF 575,55 KB [6 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Pravo i pravosuđe
Društvene djelatnosti i ljudska prava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1526/124900/...
Sadržaj:ljudska prava
sudska praksa
pritvor
pravo o izvršavanju kaznenih sankcija
presuda Europskoga suda
sudska praksa EU-a

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655