Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Detaljan opis poslovnog procesa javne nabave [e-dokument] / Grad Duga Resa, Gradonačelnik. - Duga Resa : Grad Duga Resa, 2012.
Tip dokumentacije:pravilnik tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Gradonačelnik Grada Duge Rese
Materijalni opis:PDF 5,75 MB [34 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/529/91962/ww...
Sadržaj:Grad Duga Resa
ugovorna odgovornost
lokalna uprava
javna nabava

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655