Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konvencija o Međunarodnoj hidrografskoj organizaciji - (Uredba o potvrđivanju Konvencije o Međunarodnoj hidrografskoj organizaciji, NN-MU 013/1995).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Monako, 1967-05-03
Datum ratifikacije: 1995-11-23
Vidi:* Uredba o potvrđivanju Konvencije o Međunarodnoj hidrografskoj organizaciji.
* Odluka br. 13 - Izmjena Konvencije o hidrografskoj organizaciji (PRO 44) .
Područje djelatnosti:Okoliš i prirodna baština
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Međunarodna hidrografska organizacija
hidrologija
pomorski prijevoz

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655