Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konvencija i Statut o međunarodnom režimu pomorskih pristaništa - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 001/1992).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Ženeva, 1923-12-09
Republika Hrvatska je stranka Konvencije od 1991-10-08
Tekst Konvencije objavljen u: Službene novine Kraljevine Jugoslavije, broj 280-LXXXIX od 30. studenoga 1931
Vidi:* Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji.
Područje djelatnosti:Promet i prometna infrastruktura
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33320/ww...
Sadržaj:pomorski prijevoz
lučko postrojenje

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655