Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konvencija 27 : Konvencija o označavanju težine na teškim koletima koji se prevoze brodovima - (NN-MU 011/2002).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Ženeva, 1929-06-21
Republika Hrvatska je stranka Kovencije na temelju notifikacije o sukcesiji
Vidi:* Odluka o objavljivanju konvencija Međunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji .
Područje djelatnosti:Promet i prometna infrastruktura
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:pomorski prijevoz
teretni brod
prijevoz roba

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655