Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 >>

31 IPARD Programme 2007-2013 : Agriculture and Rural Development Plan [e-dokument] / Ministry of Agriculture, Directorate for managing EU fund for Rural Development, EU and International cooperation. - Zagreb : Ministry of Agriculture, Directorate for Rural Development, EU and International cooperation, 2014.
32 IPARD Programme 2007-2013 : Agriculture and Rural Development Plan [e-dokument] / Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management [i. e. Ministry of Agriculture, Fisheries and Rural Development]. - Zagreb : Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management [i.e. Ministry of Agriculture, Fisheries and Rural Development], 2007.
33 IPARD Programme 2007-2013 : Agriculture and Rural Development Plan [e-dokument] / Ministry of Agriculture, Fisheries and Rural Development. - Zagreb : Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management, 2010.
34 IPARD Programme 2007-2013 : Agriculture and Rural Development Plan [e-dokument] / Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management [i. e. Ministry of Agriculture, Fisheries and Rural Development]. - Zagreb : Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management [i.e. Ministry of Agriculture, Fisheries and Rural Development], 2008.
35 IPARD Programme 2007-2013 : Agriculture and Rural Development Plan [e-dokument] / Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management [i. e. Ministry of Agriculture, Fisheries and Rural Development]. - Zagreb : Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management [i.e. Ministry of Agriculture, Fisheries and Rural Development], 2009.
36 IPARD vodič za korisnike : mjera 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice" : verzija 1.0 [tisak + e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2009.
37 IPARD vodič za korisnike za mjeru 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja aktivnosti i dostizanja standarda zajednice" : [2014] [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2014.
38 IPARD vodič za korisnike za mjeru 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja aktivnosti i dostizanja standarda zajednice" [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2013.
39 IPARD vodič za korisnike za mjeru 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja aktivnosti i dostizanja standarda zajednice" : verzija 1.1 [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2010.
40 IPARD vodič za korisnike za mjeru 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja aktivnosti i dostizanja standarda zajednice" [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2011.
41 Izvješće o pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta usklađivanja poljoprivrednog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU (Croatia: Agricultural Acquis Cohesion Project) [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/136] Sto trideset šesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-01-12] prilozi za raspravu).
42 Izvješće o provedbi informativno-promotivnih aktivnosti za SAPARD program u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Služba za koordinaciju provedbe mjera i programa potpore razvitku poljoprivrede, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju. - Zagreb : Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, 2006. - (Agroekonomika).
43 Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995.-2019. godine [e-dokument] / Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre. - Pula : Istarska županija, 2020.
44 Izvješće o realizaciji programa potpora u poljoprivredi za razdoblje 2017. - 2020. godine [e-dokument] / Općina Kneževi Vinogradi, Općinski načelnik. - Kneževi Vinogradi : Općina Kneževi Vinogradi, 2021.
45 Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2016. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2019.
46 Izvješće o stanju u poljoprivredi Republike Hrvatske / [Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
47 Katalog usluga s opisom razvoja novih i unaprjeđenja postojećih digitalnih usluga u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2021.
48 Komunikacijska strategija Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju : 2017-2021. [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2017 [ažurirano 2021].
49 Konvencija 129 - Konvencija o inspekciji rada u poljoprivredi - (NN-MU 003/2002).
50 Konvencija br. 129 o inspekciji rada u poljoprivredi - (Odluka o objavljivanju konvencija Međunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 006/1995). NE primjenjuje se kao službeni tekst RH.
51 Odluka o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, u razdoblju 2011. do 2013. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/57] Pedesetsedma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-05-20] prilozi za raspravu).
52 Odluka o mjerama za ublažavanje posljedica od suše u poljoprivredi i slatkovodnom ribarstvu u 2007. godini : nacrt [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/270] Dvjesto sedamdeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-10-25] prilozi za raspravu).
53 Odluka o obavljanju poslova programske podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/57] Pedesetsedma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-05-20] prilozi za raspravu).
54 Odluka o prihvaćanju ponude ponuditelja Agrokor d.d., Zagreb, za kupnju 1.251.163 dionica društva Vukovarski poljoprivredno industrijski kombinat d.d. (VUPIK d.d.), Vukovar [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/25] Dvadeset peta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-11-12] prilozi za raspravu).
55 Oporezivanje djelatnosti poljoprivrede i šumarstva [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 8. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2012. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 170).
56 Oporezivanje djelatnosti poljoprivrede i šumarstva [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 7. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2011.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 151).
57 Oporezivanje djelatnosti poljoprivrede i šumarstva [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 6. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 135).
58 Oporezivanje djelatnosti poljoprivrede i šumarstva [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 4. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2007.
59 Oporezivanje djelatnosti poljoprivrede i šumarstva [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 9. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2014. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 183).
60 Oporezivanje djelatnosti poljoprivrede i šumarstva [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 3. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2006.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655