Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. >>

301 Desetgodišnji plan razvoja prijenosne mreže 2018. - 2027., s detaljnom razredom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje [e-dokument] / Hrvatski operator prijenosnog sustava. - Zagreb : Hrvatski operator prijenosnog sustava, 2017.
302 Desetgodišnji plan razvoja prijenosne mreže 2019. - 2028., s detaljnom razredom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje [e-dokument] / Hrvatski operator prijenosnog sustava. - Zagreb : Hrvatski operator prijenosnog sustava, 2019.
303 Desetgodišnji plan razvoja prijenosne mreže 2022. - 2031., s detaljnom razredom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje [e-dokument] / Hrvatski operator prijenosnog sustava. - Zagreb : Hrvatski operator prijenosnog sustava, 2021.
304 Desetogodišnji (2016.-2025.) Plan razvoja distribucijske mreže HEP ODS-a s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje [e-dokument] / HEP-Operator distribucijskog sustava. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, 2016.
305 Desetogodišnji (2017.-2026.) Plan razvoja distribucijske mreže HEP ODS-a s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje [e-dokument] / HEP-Operator distribucijskog sustava. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, 2016.
306 Desetogodišnji (2018.-2027.) Plan razvoja distribucijske mreže HEP ODS-a s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje [e-dokument] / HEP-Operator distribucijskog sustava. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, 2017.
307 Desetogodišnji (2019.-2028.) Plan razvoja distribucijske mreže HEP ODS-a s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje [e-dokument] / HEP-Operator distribucijskog sustava. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, 2019.
308 Desetogodišnji (2020.-2029.) plan razvoja distribucijske mreže HEPODS-a s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje [e-dokument] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, 2020.
309 Desetogodišnji (2021.-2030.) plan razvoja distribucijske mreže HEP ODS-a s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje [e-dokument] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, 2021.
310 Desetogodišnji (2022.-2031.) plan razvoja distribucijske mreže HEP ODS-a s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje [e-dokument] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, 2021.
311 Desetogodišnji plan razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2014.-2023. [e-dokument] / Plinacro. - Zagreb : Plinacro, 2014.
312 Desetogodišnji plan razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2015.-2024. [e-dokument] / Plinacro. - Zagreb : Plinacro, 2015.
313 Desetogodišnji plan razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2015.-2024. [e-dokument] / Plinacro. - Zagreb : Plinacro, 2015.
314 Desetogodišnji plan razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2017.-2026. [e-dokument] / Plinacro. - Zagreb : Plinacro, 2017.
315 Desetogodišnji plan razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2018.-2027. [e-dokument] / Plinacro. - Zagreb : Plinacro, 2017.
316 Desetogodišnji plan razvoja prijenosne mreže 2021. - 2030., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje [e-dokument] / Hrvatski operator prijenosnog sustava. - Zagreb : Hrvatski operator prijenosnog sustava, 2021.
317 Destinacijski akcijski plan Opatije 2016.-2020. [e-dokument] / Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. - Opatija : Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, [2016].
318 Detaljni plan uređenja poslovne zone - "Kanal" [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet. - Motovun : Općina Motovun, 2007.
319 Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe : pregled programa : status: odobren, [7. 6. 2013.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.
320 Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2016.
321 Dramska umjetnost [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2016.
322 Druga preraspodjela Plana upravljanja vodama za 2017. godinu [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2017.
323 Drugi Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje do kraja 2013. [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva ; Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, 2013.
324 Državni proračun Republike Hrvatske za 1998. godinu [tisak] / Hrvatski državni sabor. - Zagreb : Hrvatski državni sabor, 1997.
325 Državni proračun za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - [Zagreb] : Ministarstvo zdravstva, [2017].
326 Dugoročni plan izgradnje i rekonstrukcije fonda zgrada Koprivničko-križevačke županije [e-dokument] / Energetski institut Hrvoje Požar. - Križevci : Koprivničko-križevačka županija, 2020.
327 Dugoročni plan razvoja oružanih snaga Republike Hrvatske 2006. - 2015. [e-dokument] / Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 2006.
328 Dugoročni provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za razdoblje od 2016. do 2021. godine na području Općine Ferdinandovac [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac. - Ferdinandovac : Općina Ferdinandovac, 2015.
329 Ekološka poljoprivreda u Istarskoj županiji. Perspektive i planovi razvoja za razdoblje 2007.-2013. godine [tisak + e-dokument] / Vlasta Radoičić i Milan Antolović. - Poreč : Istarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu, 2007.
330 Elaborat o provođenju pokazne vježbe operativnih snaga civilne zaštite Grada Varaždina u 2018. godini pod nazivom "U rukama anđela" [e-dokument] / Grad Varaždin. - Varaždin : Grad Varaždin, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655