Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

271 Akcijski plan za smanjivanje razina koncentracija lebdećih čestica PM10 na području Grada Siska [e-dokument] / IRI SISAK d.o.o.. - Sisak : Grad Sisak, 2013.
272 Akcijski plan za smanjivanje razina koncentracija lebdećih čestica PM10 na području Grada Siska [e-dokument] / IRI SISAK d. o. o. za istraživanje, razvoj i ispitivanje. - Sisak : Grad Sisak, 2013.
273 Akcijski plan za sprječavanje vandalizma na području Grada Rijeke [e-dokument] / Gradonačelnik Grada Rijeke. - Rijeka : Grad Rijeka, 2020.
274 Akcijski plan za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze za razdoblje od 2018. do 2021. godine [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za hranu i fitosanitarnu politiku. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2018.
275 Akcijski plan za suzbijanje i sprječavanje širenja crvene palmine pipe (Rhynchophorus ferrugineus) (Olivier) na palmama za 2015. godinu [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, Uprava kvalitete hrane i fitosanitarne politike. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2015.
276 Akcijski plan za suzbijanje i sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze - Flavescence dorée (FD) za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za hranu i fitosanitarnu politiku. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2017.
277 Akcijski plan za suzbijanje korupcije za razdoblje 2019,-2020. godine [e-dokument] / Imunološki zavod. - Zagreb : Imunološki zavod, [209].
278 Akcijski plan za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2013.
279 Akcijski plan za uključivanje i raznolikost u okviru programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti (2021.-2022.) [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2021. ISBN 978-953-8160-14-1.
280 Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za .... godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2019- .
281 Akcijski plan za unaprjeđenje zatvorskog sustava Republike Hrvatske od 2009. do 2014. godine [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 2009.
282 Akcijski plan za zeleno poslovanje Agencije za mobilnost i programe EU (2021.-2022.) [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2021. ISBN 978-953-8160-14-1.
283 Akcijski plan za znanost : u svrhu prevencije pandemije COVID-19 [e-dokument] / Ministarstvo znanosti i obrazovanja. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2020.
284 Akcijski plan zapošljavanja za područja posebne državne skrbi Sisačko-moslavačke županije 2009. - 2011. godine [e-dokument] / Sisačko-moslavačka županija. - Sisak : Sisačko-moslavačka županija, 2008.
285 Akcijski plan zaštite biološke raznolikosti rijeke Une i priobalnog područja [e-dokument] / izrada Vlatka Dumbović ... [et al.]. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu prirode, 2009.
286 Akcijski plan znanost i društvo [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, [2012.].
287 Akcijski planovi suzbijanja zlouporabe opojnih droga na razini županija u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2006. do 2009. godine [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, [2006.].
288 Antikorupcijski akcijski plan suzbijanja korupcije [e-dokument] / Općina Brdovec, Načelnik. - Brdovec : Općina Brdovec, 2018.
289 Antirecesijske mjere za područje Varaždinske županije [e-dokument] / Varaždinska županija, Županijska skupština. - Varaždin : Varaždinska županija, 2009.
290 Arhivska djelatnost [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2016.
291 Aspects of Organization and Information Systems : Curriculum Development [tisak] / Faculty of Organization and Informatics. - Varaždin : TIVA tiskara : Faculty of Organization and Informatics, 2005.
292 Audiovizualna djelatnost [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2016.
293 Audiovizualne djelatnosti : 2014. : status: odobren [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2014.
294 Audiovizualne djelatnosti : 2015. : programska djelatnost: audiovizualne djelatnosti : status: odobren [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2015.
295 Audiovizualne djelatnosti : 2015. : status: odobren [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2015.
296 Bolest plavog jezika : nacionalni krizni plan [e-dokument] / pripremilo Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprava za veterinarstvo. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2010.
297 Brown bear management plan for the Republic of Croatia [tisak + e-dokument] / [Ministry of Regional Development, Forestry and Water Management, Committee for the development of the Brown Bear Management Plan for the Republic of Croatia]. - Zagreb : Ministry of Regional Development, Forestry and Water Management, Directorate for Hunting : Ministry of Culture, Directorate for the Protection of Nature, 2008. ISBN 978-953-55169-1-0.
298 Cestica - pametna općina 2027 : Plan razvoja Općine Cestica za razdoblje 2021. - 2027. g. [e-dokument] / Općina Cestica. - Cestica : Općina Cestica, 2021.
299 Croatian climate observing system : capacity building for participation in systematic observation networks in Croatia [e-dokument] / editor in chief: Zvonimir Katušin ; translated by Valnea Bressan. - Zagreb : Meteorological and Hydrological Service, 2005. ISBN 953-96631-7-2.
300 Desetgodišnji plan razvoja prijenosne mreže 2017. - 2026., s detaljnom razredom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje [e-dokument] / Hrvatski operator prijenosnog sustava. - Zagreb : Hrvatski operator prijenosnog sustava, 2016.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655