Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 >>

31 Okvir za viziju regionalnog razvoja : završno izvješće Šibenik - Zadar, 2002 [tisak] / Županija šibensko-kninska . - Šibenik ; Zadar : Županija šibensko-kninska : Županija zadarska : Svjetska banka, 2002.
32 Okvirni program priprema turističke 1997. godine / [Vlada Republike Hrvatske]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
33 Plan poduzetničkih zona Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2008.-2012. godine [e-dokument] / Županija Koprivničko-križevačka, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti. - Koprivnica : Županija Koprivničko-križevačka, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, 2008.
34 Plan provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/55] Pedesetpeta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-05-06] prilozi za raspravu).
35 Poslovni vodič kroz Brodsko-posavsku županiju [tisak] = Business guide through the County of Brod and Posavina / Brodsko-posavska županija ; glavni urednik Dragan Jelić. - Slavonski Brod : Centar za tehnološki razvoj, 2006. ISBN 953-97881-6-1.
36 Prijedlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Treća izvanredna sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
37 Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
38 Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Četvrta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-04-23] : prilozi za raspravu).
39 Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Treća izvanredna sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
40 Prijedlog zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu za Projekt 1435 (2002) održivi povratak prognanika i izbjeglica - povrat imovine i stambeno zbrinjavanje, između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe, s Konačnim prijedlogom zakona / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/07] Sedma sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-05-26 / 2004-06-04] : prilozi za raspravu).
41 Prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt - Obnova komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi, s Konačnim prijedlogom zakona - ([04/37] Trideset sedma sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-24 / 2003-10-03] : prilozi za raspravu).
42 Privatisation report 1994 [tisak + e-dokument] / prepared by Damir Ostović, Branko Gračanin. - Zagreb : Croatian Privatisation Fund, 1994.
43 Program financiranja izgradnje i rekonstrukcije putničke i izletničke flote za potrebe hrvatskih privatnih brodara - malih poduzetnika za razdoblje 2010. - 2012. godine [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/59] Pedesetdeveta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-06-04] prilozi za raspravu).
44 Program gospodarske opravdanosti i rentabilnosti obnove ribarske flote izgradnjom i rekonstrukcijom brodova u domaćim brodogradilištima [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva ; Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, 2004.
45 Program gospodarskog razvoja Grada Vukovara [tisak] / Grad Vukovar, Upravni odjel za gospodarstvo. - Vukovar : Grad Vukovar, Upravni odjel za gospodarstvo, 2006.
46 Program izgradnje i rekonstrukcije putničke i izletničke flote za potrebe hrvatskih privatnih brodara - malih poduzetnika u razdoblju 2010. - 2012. godine [tisak] / Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 2011.
47 Program poticajnih mjera za razvoj poduzetništva u 2006. godini [tisak] / Grad Vukovar, Upravni odjel za gospodarstvo. - Vukovar : Grad Vukovar, Upravni odjel za gospodarstvo, 2006.
48 Program ukupnog razvoja Općina Sokolovac 2016.-2020. (Strategija razvoja) [e-dokument] / Koprivnički poduzetnik. - Sokolovac : Općina Sokolovac, 2016.
49 Program ukupnog razvoja Općine Virje 2015. - 2020. [e-dokument] / koordinator izrade: Koprivnički poduzetnik d.o.o.. - Virje : Općina Virje, 2016.
50 Program ukupnog razvoja Općine Đelekovec 2015. - 2020. [e-dokument] / [koordinator izrade: Koprivnički poduzetnik]. - Đelekovec : Općina Đelekovec, 2016.
51 Projekt : revitalizacija Grada Vukovara (nastavak ; Studija : utvrđivanje razvojnih konkurentskih i kolaborativnih prednosti i razvojnih potencijala za revitalizaciju gospodarstva Grada Vukovara [e-dokument] / Ekonomski institut Zagreb. - Zageb, Vukovar : Grad Vukovar, 2018.
52 Projekt izgradnje i rekonstrukcije putničke i izletničke flote za potrebe hrvatskih privatnih brodara-malih poduzetnika u 2007. godini [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Koordinacija za gospodarstvo. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/235] Dvjesto trideset i peta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-05-31] prilozi za raspravu).
53 Projekt obnove i modernizacije putničke i izletničke flote za hrvatske privatne brodare - male poduzetnike [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/077] Sedamdeset sedma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske :[ 2005-04-07] prilozi za raspravu).
54 Projekt obnove i modernizacije putničke i izletničke flote za hrvatske privatne brodare - male poduzetnike [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, 2005.
55 Report on return of displaced persons and refugees in the Republic of Croatia from 2000.-2003. : repossession of property, housing, reconstruction [e-dokument] / Ministry of Public Works, Reconstruction, and Construction. - Zagreb : Ministry of Public Works, Reconstruction, and Construction, 2003.
56 Revitalization project for Spa Center in Sveti Ivan Zelina [e-dokument] / Town of Sveti Ivan Zelina. - Sveti Ivan Zelina : Town of Sveti Ivan Zelina, 2004.
57 Sporazum o Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (sa izmjenama i dopunama na snazi od 16. veljače 1989) - (NN-MU 002/1993).
58 Strategija ruralnog razvoja RH 2008. - 2013. : konačna verzija [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - [Zagreb] : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2008.
59 Strategija ruralnog razvoja RH 2008. - 2013. : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/23] Dvadesettreća 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-21] prilozi za raspravu).
60 The economic effects of Croatia's accession to the EU [e-dokument] / Arjan Lejour, Andrea Mervar and Gerard Verweij. - Zagreb : Institute of Economics, 2007. - (Radni materijali EIZ-a = EIZ working papers ; 0705).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655