Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Grad Vukovar : grad najisplativijih ulaganja : gospodarski vodič Grada Vukovara [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, [2009.].
Tip dokumentacije:promotivni dokument
Stvaratelj dokumenta:Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara
Materijalni opis:139 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/63/51838/gos...
Sadržaj:obnova gospodarstva
poduzetništvo
razvojni potencijal
poticanje ulaganja
Vukovar

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655