Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Antirecesijske mjere za područje Varaždinske županije [e-dokument] / Varaždinska županija, Županijska skupština. - Varaždin : Varaždinska županija, 2009.
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Županijska skupština Varaždinske županije
Materijalni opis:42 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/277/39148/ww...
Sadržaj:ekonomsko stanje
ekonomska recesija
obnova gospodarstva
protukrizni plan
Varaždinska regija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655