Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Akcijski plan razvoja turizma - Grad Bakar [e-dokument] / MICRO projekt d.o.o. - Bakar : Grad Bakar, 2010.
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Grad Bakar
Materijalni opis:40 str.
Jezik:Hrvatski
Napomena:Izradio: MICRO projekt d.o.o.
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/619/56791/ww...
Sadržaj:turistička politika
turistička infrastruktura
turističko područje
održivi razvoj
obnova gospodarstva
Bakar (naselje)

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655