Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o radu Odbora za predstavke i pritužbe za 2003. godinu [e-dokument] / [Odbor za predstavke i pritužbe, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/10] Deseta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-09-15 / 2004-10-15] : prilozi za raspravu).
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI - sjednice Hrvatskog sabora
Stvaratelj dokumenta:Odbor za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora
Hrvatski sabor
Materijalni opis:16 str. ; 30 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:(signatura: H10.0=0Sabor.sjd.arh-M:010383)
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/8/458/www.sa...
SKUPNA RAZINA:[05/10] Deseta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-09-15 / 2004-10-15] : prilozi za raspravu [tisak + e-dokument]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
Sadržaj:Odbor za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora
građanska prava
žalba tijelu upravne vlasti
odnosi građana i vlasti
imovinskopravni zahtjev
obnova gospodarstva
socijalna sigurnost
lokalna uprava

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655