Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

61 Informacija o stanju gospodarstva na podru鑚u Grada Pazina u 2008. godini [e-dokument] / Grad Pazin, Upravni odjel za gospodarstvo, financije i prora鑥n. - Pazin : Grad Pazin, 2009.
62 Informacija o stanju gospodarstva na podru鑚u Grada Pazina u 2009. godini, sa osvrtom na prvih devet mjeseci 2010. godine [e-dokument] / Grad Pazin, Upravni odjel za gospodarstvo, financije i prora鑥n. - Pazin : Grad Pazin, 2010.
63 Informacija o stanju gospodarstva na podru鑚u Grada Pazina u 2010. godini [e-dokument] / Grad Pazin, Upravni odjel za gospodarstvo, financije i prora鑥n. - Pazin : Grad Pazin, 2011.
64 Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske 緐panije [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska 緐panija, Upravni odjel za gospodarstvo. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2015.
65 Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske 緐panije [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska 緐panija, Upravni odjel za gospodarstvo, obnovu i razvoj. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2008.
66 Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske 緐panije [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska 緐panija, Upravni odjel za gospodarstvo. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2011.
67 Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske 緐panije [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska 緐panija, Upravni odjel za gospodarstvo, obnovu i razvoj. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2018.
68 Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske 緐panije [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska 緐panija, Upravni odjel za gospodarstvo, obnovu i razvoj Vukovarsko-srijemske 緐panije. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2012.
69 Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske 緐panije [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska 緐panija, Upravni odjel za gospodarstvo, obnovu i razvoj. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2010.
70 Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske 緐panije u 2019. godini [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska 緐panija. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2020.
71 Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske 緐panije u 2020. godini [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska 緐panija. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2022.
72 Informacija o stanju gospodarstva, poduzetni箃va i obrtni箃va na podru鑚u Grada Valpova u ... godini [e-dokument] / Grad Valpovo, Gradsko vije鎒. - Valpovo : Grad Valpovo, 2017- .
73 Informacija o stanju gospodarstva, poduzetni箃va i obrtni箃va na podru鑚u Grada Valpova u 2019. godini i s osvrtom na prvih deset mjeseci 2020. godine [e-dokument] / Grad Valpovo, Gradsko vije鎒. - Valpovo : Grad Valpovo, 2020.
74 Iskustvo tranzicije u Hrvatskoj : pogled iznutra [tisak] / Marko ﹌reb. - Zagreb : Hrvatska Narodna banka, 1998. - (NBH pregledi ; 10).
75 Izvje箃aj o nezaposlenosti na podru鑚u Grada Pazina [e-dokument] / Grad Pazin, Upravni odjel za gospodarstvo, financije i prora鑥n. - Pazin : Grad Pazin, 2014.
76 Izvje箃aj o stanju gospodarstva na podru鑚u Grada Pazina u ... godini [e-dokument] / Grad Pazin, Upravni odjel za gospodarstvo, financije i prora鑥n. - Pazin : Grad Pazin, 2012- .
77 Izvje箃aj o stanju gospodarstva na podru鑚u Grada Umaga za period u 2017. godini [e-dokument] / Grad Umag. - Umag : Grad Umag, 2018.
78 Izvje规e o gospodarstvu Grada Virovitice za ... godinu [e-dokument] / Grad Virovitica, Upravni odjel za financije i gospodarstvo. - Virovitica : Grad Virovitica, 2017- .
79 Izvje规e o nezaposlenosti i zapo筶javanju u ... godini u Splitsko-dalmatinskoj 緐paniji [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞i ured Split. - Split : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞i ured Split, 2012- .
80 Izvje规e o nezaposlenosti i zapo筶javanju u 2011. godini na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2012.
81 Izvje规e o nezaposlenosti i zapo筶javanju u 2012. godini na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2013.
82 Izvje规e o nezaposlenosti i zapo筶javanju u 2013. godini na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2014.
83 Izvje规e o nezaposlenosti i zapo筶javanju u Brodsko-posavskoj 緐paniji u ... godini [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞i ured Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞i ured Slavonski Brod, 2011- .
84 Izvje规e o nezaposlenosti i zapo筶javanju u Brodsko-posavskoj 緐paniji u 2009. godini [tisak] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Slavonski Brod, 2010.
85 Izvje规e o nezaposlenosti i zapo筶javanju u razdoblju ... godine za Podru鑞u slu綽u Krapina [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Krapina. - Krapina : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞a slu綽a Krapina, 2007- . ISSN 1331-5838.
86 Izvje规e o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji, za razdoblje od 1. sije鑞ja do 31. prosinca 2003. godine [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/07] Sedma sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-05-26 / 2004-06-04] : prilozi za raspravu).
87 Izvje规e o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji, za razdoblje od 1. sije鑞ja do 31. prosinca 2004. godine [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/16] 〆snaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-21 / 2005-10-14] : prilozi za raspravu).
88 Izvje规e o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji, za razdoblje 0d 1. sije鑞ja do 31. prosinca 2006. godine / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/25] Dvadeset peta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-03-21/2007-06-01] : prilozi za raspravu).
89 Izvje规e o provedbi zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji, za razdoblje od 1. sije鑞ja do 31. prosinca 2007. godine [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] 萫tvrta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-04-23] : prilozi za raspravu).
90 Izvje规e o provedbi zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji za razdoblje od 01.01.2004. do 31.12.2004. [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/088] Osamdeset osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-06-30] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655