Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Analiza prioriteta za razvoj politika za mlade u Sisačko-moslavačkoj, Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak. - Šibenik : Područni ured Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, Sisak, 2017.
Tip dokumentacije:studija
Stvaratelj dokumenta:Područni ured Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (Sisak)
Materijalni opis:PDF 4,13 MB [49 str.]
Jezik:Hrvatski
Napomena:Partneri u projektu: Sisačko - moslavačka županija, Vukovarsko - srijemska županija, Agencija lokalne demokracije Sisak, PRONI centar za socijalno podučavanje (Uredi Sisak, Vukovar i Osijek),Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vukovar.
Područje djelatnosti:Rad, zapošljavanje i mirovinski sustav
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/279/177199...
Sadržaj:mlada osoba
nezaposlenost
politika zapošljavanja
društvena analiza
društveno sudjelovanje
politika prema mladeži
Sisačko-moslavačka regija
Vukovarsko-srijemska regija
Osječko-baranjska regija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655