Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2

31 Trogodišnji plan stambenog zbrinjavanja drugih osoba za 2017., 2018. i 2019. godinu [e-dokument] / Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2017.
32 Trogodišnji plan stambenog zbrinjavanja drugih osoba za 2018., 2019. i 2020. godinu [e-dokument] / Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2018.
33 Trogodišnji plan stambenog zbrinjavanja izbjeglica, prognanika i povratnika, osoba kojima je takav status prestao, te bivših nositelja stanarskih prava za 2017., 2018. i 2019. godinu [e-dokument] / Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2017.
34 Trogodišnji plan stambenog zbrinjavanja izbjeglica, prognanika i povratnika, osoba kojima je takav status prestao, te bivših nositelja stanarskih prava za 2018., 2019. i 2020. godinu [e-dokument] / Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2018.
35 Vodič za iznajmljivače privatnog smještaja [e-dokument] / Grad Crikvenica, Gradonačelnik. - III. izdanje. - Crikvenica : Grad Crikvenica, 2018.
36 Vodič za iznajmljivače privatnog smještaja [e-dokument] / Grad Crikvenica, Odsjek za gospodarstvo, turizam i projekte ; Turistička zajednica Grada Crikvenice. - V. izdanje. - Crikvenica : Grad Crikvenica, 2021.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655