Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Odluka o dodjeli na korištenje nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske Ministarstvu pravosuđa za potrebe Pravosudne akademije [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/49] Četrdesetdeveta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-04-01] prilozi za raspravu).
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI - sjednice Vlade Republike Hrvatske
Stvaratelj dokumenta:Vlada Republike Hrvatske
Jezik:Hrvatski
Napomena:(signatura: H11.1=0Vlada-M:021957/06)
URL:49.sjednica-06.točka http://hidra.srce.hr/arhiva/10/53007/www...
SKUPNA RAZINA:[11/49] Četrdesetdeveta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-04-01] prilozi za raspravu [e-dokument]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
Sadržaj:nekretnina
najam nekretnina
javna imovina
obrazovanje
zemljišno vlasništvo
Zagreb

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655